საქართველოში გახშირებულ სახიფათო ბუნებრივ მოვლენებთან ერთად, იზრდება გამოწვეული ზარალის და მსხვერპლის მაჩვენებელიც. ამის მიუხედავად, რისკის ზონაში უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს.

ამ ვიზუალიზაციიდან გაიგებთ:

  • როგორ და რომელი სახიფათო ბუნებრივი მოვლენის რაოდენობა იზრდებოდა საქართველოში 25 წლის განმავლობაში;
  • როგორ გაუარესდა კლიმატი ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის მატებით;
  • რა ოდენობის მსხვერპლი და ფინანსური ზარალი გამოიწვია გეოლოგიური საფრთხეების გახშირებამ;
  • როგორ მოიმატა რისკის ზონაში მცხოვრებ ადამიანთა რაოდენობამ.
-

ინფოგრაფიკის ავტორია რუსუდან ჯაყელი, AskGov.ge-ის მონაცემთა ვიზუალიზაციის კონკურსის გამარჯვებული. კონკურსი ყოველთვიურად იმართება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და ფორსეტის ორგანიზებით. ინფოგრაფიკის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი და იგი შეიძლება, არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

AskGov.ge საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება. პორტალიდან 300-ზე მეტ საჯარო დაწესებულებას შეგიძლიათ მიმართოთ ინფორმაციის მოთხოვნით, ან სხვების მოპოვებულ მონაცემებს გაეცნოთ.