2022 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოდან უცხოეთში 760,4 მლნ დოლარის საექსპორტო საქონელი გავიდა (ზრდა 54,5%), ხოლო იმპორტის მოცულობამ 1,78 მლრდ დოლარი (ზრდა 47,2%) შეადგინა.

საქსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ექსპორტის 43,4% დსთ-ის ქვეყნებში, 20,9% ევროკავშირში, ხოლო 35,7% დანარჩენ ქვეყნებში გავიდა.

უფრო კონკრეტულად, იანვარ-თებერვლის მონაცემებით, ექსპორტის მხრივ საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები ჩინეთი ($95,4 მლნ), რუსეთი ($92,9 მლნ) და აზერბაიჯანია ($92,3 მლნ).

რაც შეეხება იმპორტს, ამ მხრივ მთავარი იმპორტიორი ქვეყანა თურქეთია ($295,5 მლნ). მეორე ადგილს რუსეთი ($181,76 მლნ), ხოლო მესამეს აზერბაიჯანი ($156,5 მლნ) იკავებს.

საქსტატის ანგარიშის მიხედვით, მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოდან უცხოეთში ყველაზე მეტი მოცულობის სპილენძის მადნები ($156,3 მლნ), ფეროშენადნონებები ($100,5 მლნ) და მსუბუქი ავტომობილები ($72,6 მლნ) გავიდა.

იმავე პერიოდში იმპორტის მიმართულებით საქართველომ ყველაზე მეტი ღირებულების ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ($162,7 მლნ), სპოლენძის მადნები ($153,9 მლნ) და მსუბუქი ავტომობილები ($134 მლნ) შეისყიდა.

საქსტატის ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2022 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (ექსპორტისა და იმპორტის ჯამი) 2,5 მლრდ დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი (ექსპორტსა და იმპორტს შორის სხვაობა) კი 1 მლრდ დოლარი იყო, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუუნვის 40,2%-ია.