უკრაინელების დასახმარებლად Airbnb-ით 1,9 მილიონი დოლარის ღირებულების ბინები დაჯავშნეს. ამის შესახებ Twitter-ზე Airbnb-ის დირექტორი წერს.

სოციალური ქსელების მომხმარებლებმა Airbnb-ს ახალი დანიშნულება უპოვეს. Twitter-ისა და Facebook-ის მომხმარებლები ამბობენ, რომ Airbnb-ზე უკრაინელების ბინებს ჯავშნიან, თუმცა იქ დარჩენა არ აპირებენ. ამის მიზანი ის არის, რომ უკრაინის მოქალაქეებს ფინანსურად დაეხმარონ.

სოციალური ქსელების მომხმარებლებმა აღნიშნეს, რომ Airbnb უკრაინაში დაჯავშნილ ბინებზე თავის წილ გადასახადს აღარ იღებს და მთლიანი თანხა ბინის მეპატრონეს ერიცხება.

გარდა ამისა, კომპანია უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებულ 100 ათასამდე მოქალაქეს უფასო საცხოვრებელს სთავაზობს.

3 მარტს, ასევე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსი ტურისტისთვის უარის თქმის შემთხვევაში მასპინძლები (ჰოსთები) არ დაჯარიმდებიან.

დამატებითი ინფორმაცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე განახლებად რეჟიმში შეგიძლიათ ნახოთ აქ:

იმისთვის, რომ არ გამოგრჩეთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული სიახლეები, შემოგვიერთდით ჯგუფში — რა ხდება უკრაინაში