ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო ბათუმის დელფინარიუმის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის განხილვა. მომჩვანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, მიიჩნევს, რომ დელფინარიუმს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომა აქვს.

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელმა ანა აბაშიძემ On.ge-სთან საუბარში თქვა, რომ დელფინარიუმმა ორგანიზაციის შშმ თანამშრომელს მომსახურებაში 10 ლარით მეტის გადახდა მოსთხოვა, რაც საქართველოს კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება:

"კომპანიისგან ვითხოვთ, რომ არსებული რეგულაცია გაუქმდეს და მიიღონ არადისკრიმინაციული, თანასწორობაზე დაფუძნებული რეგულაცია, რომელიც გულისხმობს, რომ შშმ პირი ვარ თუ არა, მივიღო კონრეტული სერვისი თანაბარი ანაზღაურებით".

ბათუმის დელფინარიუმის ადვოკატმა ქეთევან ხურციძემ გვითხრა, რომ დელფინარიუმი დისკრიმინაციის ფაქტს არ აღიარებს, რადგან სერვისის განსხვავებული ღირებულება განსაკუთრებულ მომსახურებითაა განპირობებული:

"ორი სხვადასხვა სერვისია, ინდივიდუალური და ჯგუფური. ჯგუფის შემთხვევაში, ყველა სრულწლოვანი იხდის 150 ლარს და დელფინთან ურთიერთობს 2-4 წუთის განმავლობაში. შშმ პირის შემთხვევაში, სერვისი ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს და ის 160 ლარს იხდის და პირადი ინტრუქტორისა და დელფინის გარემოცვაში 10-15 წუთს ატარებს".

ქეთევან ხურციას თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მწვრთნელისგან განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ, რათა გარშემომყოფები ან დელფინი არ დააზიანონ.

"ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია, კლასიკური სახის, როდესაც სერვისის პროვაიდერი გონივრული მიზეზით ვერ ასაბუთებს რა განაპირობებს განსხვავებული ფასის დაწესებას. სასამართლომ უნდა დაავალოს მხარეს დისკრიმინაციული წინაპირობების აღმოფხვრა და ფასის გათანაბრება" - ამბობს ანა აბაშიძე ჩვენთან საუბარში.

საქმეზე პირველი სასამართლო პროცესი 26 თებერვალს გაიმართა. ქეთევან ხურციას თქმით, სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას 14 მარტს მიიღებს.