საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, 2017 წლის მარტის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 11,7 პროცენტით გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 67 414 ერთეული შეადგინა.

უწყების ცნობით, მიმდინარე წლის მარტი, 2013-2016 წლების იმავე თვესთან შედარებით, ცალსახა ზრდით გამოირჩევა:

  • 2013 წლის მარტთან (38 359 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 75,7 პროცენტით;
  • 2014 წლის მარტთან (44 206 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 52,5 პროცენტით;
  • 2015 წლის მარტთან (49 025 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 37,5 პროცენტით;
  • 2016 წლის მარტთან (60 340 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 11,7 პროცენტით.

ამავე მონაცემების მიხედვით, მარტში, წინა თვესთან შედარებით, სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 17 პროცენტით გაიზარდა: ზრდა დაფიქსირდა როგორც პირველადი (19,7 პროცენტით), ისე მეორადი (16,1 პროცენტით) სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში. 2017 წლის მარტის თვეში სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბერი 2010 =100) დაფიქსირდა 1,602 დონეზე, რაც აღემატება წინა წლის იმავე თვის ინდექსს (1.434).

რეესტრის განცხადებით, აშკარაა, რომ წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა უძრავი ქონების როგორც პირველადი (34,8 პროცენტით), ისე მეორადი (5,2 პროცენტით) ტრანზაქციების რაოდენობა. 2017 წლის მარტის თვეში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ 17 952 ერთეული შეადგინა, საიდანაც 11 178 ერთეული სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უფლების რეგისტრაციაა. მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ კი 49 462 ერთეული შეადგინა, საიდანაც 6 155 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში ცვლილების რეგისტრაციაა, ხოლო 3 583 - სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება).

სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბერი 2010=100) პირველადი და მეორადი
სარეგისტრაციო ტრანზაქციების მიხედვით, შესაბამისად, 1,622 და 1,595 დონეებზე დაფიქსირდა.

რაც შეეხება პირველად და მეორად სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს შორის თანაფარდობას, წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების წილი: 2017 წლის მარტში განხორციელებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციების 73,4 პროცენტს მეორადი, ხოლო 26,6 პროცენტს - პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციები შეადგენს (2016 წლის მარტში კი, შესაბამისად, 77,9 პროცენტი და 22,1 პროცენტი).