20 დეკემბერს, 17:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება ზურა ჯიშკარიანის აიას პრეზენტაცია. გზამკვლევი კოლხეთის წარსულს, აწმყოსა და წარმოსახვით მომავალს ეხება.

ავტორს წიგნზე მუშაობისას კონსულტაციებს უწევდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინური ჯგუფი. გზამკვლევში ინტეგრირებულია "დამატებითი რეალობის" (AR) გრაფიკული ნიმუშები.

აია გამოსცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ USAID/Zrda-ს მხარდაჭერით.

გზამკვლევის აია შესახებ

გზამკვლევში შესულია კოლხეთის ისტორია, მითები და ღვთაებები, უახლოესი წარსული, ფლორა-ფაუნის აღწერა და მომავლის ფაზისის აკადემია, სადაც ქართული წარმოების ანდროიდები საუბრობენ უძველეს კოლხურ საგაზე.

წიგნზე მწერლის გარდა მუშაობდა მეცნიერთა, 3დ დიზაინერთა და პროგრამისტთა ჯგუფი.

გზამკვლევი შეიცავს "დამატებითი რეალობის" (AR) გრაფიკულ ნიმუშებს, რომელთა დათვალიერება გამოცემისთვის შექმნილი მობილური აპლიკაციითაა შესაძლებელი. აპლიკაციის დასაყენებლად მკითხველს შეუძლია დაასკანეროს QR კოდი, შემდეგ კი დაათვალიეროს გრაფიკული ნიმუშები და მიჰყვეს ინსტრუქციებს. წიგნში გამოყენებული ტექნოლოგია განკუთვნილია ფართო აუდიტორიისა და ტურისტებისთვის.

პროექტზე მუშაობისას ავტორს კონსულტაციებს უწევდა მეცნიერთა ჯგუფი:

  • ნინო დობორჯგინიძე, პროფესორი ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • რუსუდან ცანავა, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ნათია კოპალიანი, პროფესორი ცხოველთა ქცევის ეკოლოგიისა და კონსერვაციული ბიოლოგიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • გურამ ყიფიანი, ემერიტუს-პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • დავით თარხნიშვილი, პროფესორი ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ლექსო გავაშელიშვილი, პროფესორი ეკოლოგიისა და კონსერვაციული ბიოლოგიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ლევან ბერძენიშვილი, პროფესორი კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ზურაბ ჯავახიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ეკოლოგიის, კონსერვაციული ბიოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ზურაბ გურიელიძე, პროფესორი კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დრო: 20 დეკემბერი, 17:00 საათი

ფორმატი: დისტანციური, პლატფორმა ზუმის გამოყენებით

შეხვედრის ბმული იხილეთ აქ.