2022 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვერსიის მიხედვით, მომავალ წელს მთავრობის ხარჯების საერთო მოცულობა 19,17 მილიარდი ლარი იქნება — ბიუჯეტის წინა ვერსიასთან შედარებით ხარჯები 332 მილიონით არის გაზრდილი.

სამინისტროების მიხედვით 2022 წლის საბიუჯეტო დაფინანსება ასე ნაწილდება:

 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 6,03 მილიარდი ლარი იქნება — ბიუჯეტის წინა ვარიანტთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 10 მლნ ლარით;
 • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრა 2,9 მილიარდი ლარით — წინა ვერსიასთან შედარებით ზრდა 5 მილიონია;
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,68 მილიარდით დაფინანსდება, რაც ბიუჯეტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 25 მლნ ლარით;
 • კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრა 357,8 მლნ ლარით, რაც ბიუჯეტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 1 მლნ ლარით;
 • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 593,1 მლნ ლარს;
 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გათვალისწინებულია 932,4 მლნ ლარი, რაც ბიუჯეტის წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 155 მლნ ლარით;
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 105,4 მლნ ლარს;
 • იუსტიციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 310,6 მლნ ლარამდე წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 15 მლნ ლარით;
 • საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 176,6 მლნ ლარი;
 • თავდაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 1 მილიარდი ლარი, წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 40 მლნ ლარით;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 865 მლნ ლარი.

ბიუჯეტის გადამუშავებული ვერსია მთავრობის მხრიდან ეკონომიკური ზრდის განახლებულ მოლოდინებს ემყარება. მთავრობა 2022 წლისთვის ეკონომიკის 6%-ით გაზრდას ელოდება. ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, მთავრობა მომავალ წელს 13,42 მილიარდი ლარის გადასახადებს აკრეფს — ბიუჯეტის წინა ვერსიასთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი 132,3 მილიონით არის გაზრდილი.