ბიზნეს პროდუქტის წარმატებაზე, მომხმარებლები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. ისინი განსაზღვრავენ პროდუქტის სიცოცხლის ხანგრძლივობას, მომგებიანობასა და განვითარებას. სწორედ აქ შემოდის ცნება — პროდუქტის მენეჯმენტი და როლი — პროდუქტის მენეჯერი.

პროდუქტის მენეჯმენტი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და მოთხოვნადი ორგანიზაციული ფუნქციაა კომპანიებისთვის, რადგან პროდუქტის შესაქმნელად და მისი განვითარებისთვის აქ ერთიანდება პროდუქტის დიზაინი, ფუნქციონალი და ბიზნესი გადაწყვეტილებები. აქედან გამომდინარე, პროდუქტის მართვის გუნდის როლი როგორც ბიზნეს სტრატეგიის განხორციელება, ასევე ბაზრის ინტერესების დაცვაა. მათ უნდა უზრუნველყონ განხორციელებული იდეების შესაბამისობა საერთო კორპორატიულ სტრატეგიასთან.

პროდუქტის მენეჯმენტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ორგანიზაციებში, სადაც ტერმინი "პროდუქტი" მოიცავს როგორც უშუალოდ პროდუქტს, ასევე სერვის/მომსახურების გაწევასაც.

სხვა პროფესიებთან შედარებით, პროდუქტის მენეჯმენტი არის ერთ-ერთი უახლესი მიმართულება კომპანიებისთვის. შედარებით მცირე ორგანიზაციებში, ეს არის როლი, რომელიც ზოგჯერ არ არის პრიორიტეტული და შესაძლოა შეითავსონ ისეთმა პროფესიონალებმა, როგორებიც არიან პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერები ან მარკეტინგის მენეჯერები. ცალსახად, პროდუქტის მენეჯერის როლი განსხვავდება ამ მიმართულებებისგან, რადგან პროდუქტის მენეჯერი არის ადამიანი, რომელიც:

  • განსაზღვრავს მომხმარებლის მოთხოვნილებებს და ბიზნესის უფრო დიდ მიზნებს
  • ასახავს იმას, თუ როგორ გამოიყურება პროდუქტის წარმატება
  • აერთიანებს გუნდს, რათა ორგანიზაციის ხედვა აქციოს რეალობად.

პროდუქტის მენეჯერი მართავს პროდუქტის განვითარების პროცესს და ხელმძღვანელობს სხვადასხვა განყოფილებების გუნდს — სწორედ ამიტომ სჭირდებათ მათ მრავალ ფუნქციური განათლების მიღება და თანამედროვე უნარების ქონა.

იმისათვის, რომ გახდეთ პროდუქტის მენეჯერი, სულაც არ არის საჭირო მისი სწავლა კოლეჯში ან უნივერსიტეტში, თუმცა საქართველოში არსებობს პროდუქტის მენეჯმენტის კურსი, რომელსაც BDO Academy-ში წარმოგიდგენთ SPACE NEO ბანკის Product Owner - რუსუდან ქურდოვანიძე. BDO Academy-ის სალექციო კურსი მოიცავს ყველა ძირითად უნარ-ჩვევების განვითარებას, რაც საჭიროა პროდუქტის მართვის მთელი ციკლის განმავლობაში. ამასთან, ეჯაილისა და სკრამის პრაქტიკებს პროდუქტის მენეჯმენტსა და განვითარებაში.

აუწყვეთ ფეხი თანამედროვე ტენდენციებს და ცვლილებებს, რომლებიც გაძლევენ ახალ შესაძლებლობებს როგორც პიროვნულად, ასევე პროფესიულად.