უკვე დღეიდან, მშენებარე ბინის შესაძენად გადახდილი თანხის შესაძლო დაკარგვით გამოწვეულ ზარალს, ვითიბი ბანკი აანაზღაურებს.

"მშენებარე ბინის შეძენა ასეთი უსაფრთხო და მარტივი არასდროს ყოფილა", — აცხადებენ კომპანიაში.

კომპანიის განცხადებით, სწრაფ იპოთეკურ სესხთან ერთად, მშენებარე ბინის მყიდველს, შესაძლებლობა ეძლევა, შეიძინოს უძრავი ქონება ბანკის მიერ დაფინანსებულ დეველოპერულ პროექტებში და ამასთანავე, მიიღოს 100%-იანი გარანტია საკუთარი თანამონაწილეობის სრულ მოცულობაზე, პროექტის სრულად ჩაბარებამდე. შესაბამისად, იგრძნოს თავი დაცულად და კომფორტულად.

როგორც ვითიბიში აცხადებენ, ბანკი უზრუნველყოფს მყიდველის მიერ დეველოპერებზე გადახდილი თანხის 100%-ის დაბრუნებას, იმ შემთხვევაში, თუ დეველოპერების მიერ, არ მოხდება მყიდველის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების დროული და ჯეროვანი შესრულება.