საქსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან უცხოეთში 2,28 მილიარდი დოლარის საქონელი გავყიდეთ (ზრდა — 27,8%), ხოლო იმპორტის მოცულობამ 5,2 მილიარდი დოლარი შეადგინა (ზრდა — 19,3%).

მთავარი საექსპორტო საქონელი სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია, ხოლო იმპორტის ნაწილში მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი ლიდერობს.

ასეთია იმ 10 სასაქონლო ჯგუფის ჩამონათვალი, რომელიც მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში ყველაზე მეტად გავყიდეთ:

 1. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები — $466 მლნ; ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან — 5,8%;
 2. მსუბუქი ავტომობილები — $248 მლნ; ზრდა — 13,4%;
 3. ფეროშენადნობები — $228,5 მლნ; ზრდა — 75,7%;
 4. ყურძნის ნატურალური ღვინოები — $124,7 მლნ; ზრდა — 16,3%;
 5. სპირტიანი სასმელები — $81,4 მლნ; ზრდა — 27%;
 6. მინერალური და მტკნარი წყლები — $79,9 მლნ; ზრდა — 34,2%;
 7. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული — $55,1 მლნ; კლება — 4,2%;
 8. აზოტოვანი სასუქები — $54,3 მლნ; ზრდა — 4,3%;
 9. ტრიკოტაჟის ნაწარმი — $43 მლნ; ზრდა — 82,7%;
 10. თხილი და სხვა კაკალი — $37,1 მლნ; ზრდა — 80,8%;

გარდა ამისა, მიმდინარე წლის პირველ ექვს თვეში კიდევ 862 მილიონი დოლარის საქონელი გავიდა ექსპორტზე.

2021 წლის იანვარ-ივლისის მდგომარეობით, 10 მთავარი საიმპორტო საქონლის ჩამონათვალი ასეთია:

 1. მსუბუქი ავტომობილები — $461,8 მლნ; ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან — 2,2%;
 2. ნავთობი და ნავთობპროდუქტები — $405 მლნ; ზრდა — 45,3%;
 3. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები — $395,6 მლნ; ზრდა — 30,7%;
 4. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული — $203,8 მლნ; ზრდა — 11,9%;
 5. ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები — $179,6 მლნ; კლება — 4,5%;
 6. სატელეფონო აპარატები — $115,2 მლნ; ზრდა — 32,2%;
 7. სატვირთო ავტომობილები — $71,7 მლნ; ზრდა — 83,1%;
 8. ვაქცინები, სისხლი და იმუნური პროდუქტები — $62 მლნ; ზრდა — 221,5%;
 9. გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები — $61,1 მლნ; ზრდა — 89,9%;
 10. ხორბალი და მესლინი — $46,4 მლნ; კლება — 5,9%;

გარდა ამისა, 2021 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში 3,2 მილიარდი დოლარის ღირებულების საიმპორტო საქონელი შემოვიდა.

რაც შეეხება მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მიმდინარე წელს ყველაზე მეტად კვლავ თურქეთთან, რუსეთთან და ჩინეთთან ვივაჭრეთ.