სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ექიმი პაციენტის პერსონალური მონაცემების უკანონოდ გასაჯაროვებისთვის 1 000 ლარით დააჯარიმა. საქმე ეხება ექიმის მიერ პაციენტის ნებართვის გარეშე მისი ფოტოებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის სოციალურ ქსელში გავრცელებას. ინსპექტორის სამსახურსა საკითხის შესასწავლად თავად პაციენტმა მიმართა.

"ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი ტექსტის თანხლებით, ექიმს მის პირად Facebook-ისა და Instagram-ის ანგარიშებზე განთავსებული ჰქონდა პაციენტის (განმცხადებლის) მდგომარეობის ამსახველი ფოტოსურათები ცხვირის ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდგომ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოქვეყნებულ ფოტოსურათებზე პაციენტს თვალები დაფარული ჰქონდა, სახის სხვა მახასიათებლები მარტივად იძლეოდა მისი იდენტიფიცირების შესაძლებლობას", — აცხადებენ ინსპექტორის სამსახურში.

უწყების ინფორმაციით, პაციენტმა თავდაპირველად კლინიკის მიერ მისი ფოტოს სოციალურ ქსელში განთავსებაზე წერილობითი თანხმობა განაცხადა, თუმცა მოგვიანებით, იგივე ფორმით უარი თქვა ამაზე. ამის მიუხედავად, ექიმმა პაციენტის ფოტოები და მის შესახებ ინფორმაცია პირად სოციალურ ქსელში განათავსა.

"აღნიშნული ინფორმაციის სოციალურ ქსელში განთავსების უფლება ექიმს არ ჰქონდა მინიჭებული (და არც დავალებული) სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან, შესაბამისად ის მოქმედებდა სამედიცინო პროცედურების გამწევი კლინიკისგან დამოუკიდებლად", — აცხადებენ ინსპექტორის სამსახურში.

როგორც უწყებაში ამბობენ, თავად ექიმი აპელირებს იმაზე, რომ პაციენტმა თავდაპირველად თანხმობა განაცხადა ფოტოების გამოქვეყნებაზე. გარდა ამისა, ექიმის თქმით, პაციენტის ფოტოსურათებზე თანდართული ტექსტი არ მიემართებოდა კონკრეტულად ამ პაციენტს და იგი იყო ცხვირის ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის სტანდარტული სამედიცინო-სამეცნიერო- პოპულარული აღწერა. ინსპექტორის სამსახურში აცხადებენ, ეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის კიდევ ერთი დარღვევაა:

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი მონაცემთა დამმუშავებელს ავალდებულებს დაიცვას მონაცემთა დამუშავების კანონით განსაზღვრული პრინციპი - დაამუშაოს მონაცემთა სუბიექტის ნამდვილი და ზუსტი მონაცემები. ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში, ექიმის მიერ პაციენტის (განმცხადებლის) ფოტოზე არსებული ტექსტი არ მიემართებოდა პაციენტს, იგი არ იყო ნამდვილი და ზუსტი".

სახელმწიფო ინსპექტორების სამსახურში აცხადებენ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მონაცემების კონფიდენციალობის დაცვა მნიშვნელოვანია როგორც პაციენტის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და მონაცემების დაცვისთვის, ასევე სამედიცინო პროფესიისა და ჯანდაცვის სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის შენარჩუნებისთვის.

"ადამიანები განსაკუთრებულად მგრძნობიარენი არიან ჩატარებული პლასტიკური ოპერაციების, მათ შორის, რინოპლასტიკის შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნების, მით უფრო ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფორმით გასაჯაროების საკითხისადმი", — აცხადებენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში.