ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა 10-წლიანი სამოქმედო გეგმის წარდგენისას განაცხადა, რომ კვალიფიციური მოხელეების ხელფასის ზრდა ქვეყანაში პოლიტიზირების საგანი არ უნდა გახდეს. მისი თქმით, უნდა შემუშავდეს საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც ხელფასების ზრდას დაარეგულირებს.

"სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება და მათი მიზნის, კონკრეტულად, მაღალი და მგდრადი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა შეუძლებელია ეფექტური ბიუროკრატიის, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე საჯარო პირების გარეშე. კვალიფიციური მოხელეების ხელფასის ზრდა არ უნდა გახდეს მუდმივი პოლიტიზირების საგანი ქვეყანაში, ამიტომ საკანონმდებლო დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს გარკვეული წესები, თუნდაც ფორმულები", — ამბობს ხუციშვილი.

მისივე თქმით, კვალიფიციურ საჯარო მოხელეებს ხელფასები სწორედ ამ წესებისა და ფორმულების მიხედვით უნდა გაეზარდოთ და კონკურენტუნარიანობა უნდა შენარჩუნდეს.