ზაფხული, როგორც წესი, დასვენებისა და განტვირთვის დროა, თუმცა, ამ პერიოდში ახალგაზრდული ორგანიზაციები უფრო აქტიურად იწყებენ საინტერესო პროექტების განხორციელებას, ამიტომ რა გასაკვირია, რომ ბევრი დასვენების სწავლასთან ან გამოსადეგი გამოცდილების მიღებასთან შეთავსებას ამჯობინებს.

სწორედ ერთ-ერთი ასეთი პროექტი მიმდინარეობს ამჟამად მცხეთის რაიონში, სადაც 17 წლიდან 35 წლამდე ახალგაზრდები სწავლების ერთკვირიან პროგრამაში, Grassrooting Youth Work-ში იღებენ მონაწილეობას.

პროექტს ორგანიზაცია ამბრელა ახორციელებს ევროპის საბჭოს ევროპული ახალგაზრდული ფონდის (EYF) მხარდაჭერით. როგორც ორგანიზაცია აცხადებენ, სწავლების მიზანია ადგილობრივ თემებში მოქმედი ახალგაზრდული ცენტრების გაძლიერება, ასევე ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების, ახალგაზრდების პრობლემების მოგვარებაზე მორგებული ინოვაციური პროგრამის შემუშავება და დანერგვა, მათ შორის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება ახალგაზრდებში საბაზისო კომპეტენციების განვითარებისთვის.

ფოტო: Umbrella • ამბრელა

"ეფექტურ ახალგაზრდულ საქმიანობას ბევრი პრობლემის გადაჭრა შეუძლია ჩვენს საზოგადოებაში, მათ შორის ისეთის, რომელიც დამკვიდრებულია სოციუმში: ბულინგი, დისკრიმინაცია, დემოკრატიული ჩართულობის დაბალი დონე და სხვა", — ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი და ამბრელას პრეზიდენტი, სლავა მეჟდოიანი, — "ამ პროექტით, ფაქტობრივად, საპილოტე პროგრამას ვქმნით, რომელიც სოფლებში ადგილობრივ დონეზე ეცდება, უპასუხოს ზემოხსენებულ გამოწვევებს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების მონაწილეობით პოზიტიური ცვლილებების განხორციელება თემებში".

სწორედ ამიტომ სწავლების ნაწილია ევროპასა და მსოფლიოში განხორციელებული წარმატებული პროექტების გაცნობაც. პროექტის დასრულების შემდეგ უკვე თავად მონაწილეებს მოუწევთ ტრენინგზე შემუშავებული ინიციატივის სისრულეში მოყვანა — შესაბამისი ახალგაზრდული აქტივობების, მათ შორის, საინფორმაციო კამპანიების ადგილობრივ თემებში განხორციელება.

"ყველაზე მეტად ამ პროექტს სხვებისგან ის გამოარჩევს, რომ მისი მიზანია ისეთი კომპეტენციების განვითარება, რაც დღეს ყველა სფეროშია საჭიროა", — ამბობს სწავლების ერთ-ერთი მონაწილე, მედეა პავლიაშვილი, — "ინოვაციური, ინტერაქციული მეთოდების გამოყენებით, ტრენინგის შედეგად, 20-მა ახალგაზრდამ განივითარა ის კომპეტენციები, რაც მათ საკუთარი თემის განვითარებაშიც დაეხმარებათ".