გადასახადები ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, რის გამოც ჭკვიანურია, რომ კარგად ვერკვეოდეთ ჩვენს ქვეყანაში მოქმედ საგადასახადო სისტემაში. ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რის გამოც ადამიანები საგადასახადო გაუგებრობებში ეხვევიან. გადასახადებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსების მიზნით, როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირები იხდიან — საუბარია იმ თანხებზე, რომლებსაც სხვადასხვა გადასახადის სახით ვიხდით.

გინდა გაიგო, კონკრეტულად რა გადასახადებს იხდი და რატომ? მაშინ ეს ქვიზი უნდა შეავსო

ტესტი: რა იცი გადასახადების შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელი გადასახადი არ მოქმედებს საქართველოში?

Matt Burt / Dribbble

2 / 10 რამდენი სახის გადასახადი მოქმედებს საქართველოში?

Aleksandar Savic / Dribbble

3 / 10 საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით, რამდენი პროცენტით იბეგრება ხელფასი საქართველოში?

Pablo Montesdeoca / Dribbble

4 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელი სახის შემოსავალია გათავისუფლებული საშემოსავლო გადასახადისგან?

Andrew Heath / Dribbble

5 / 10 რამდენ ხანში ერთხელ იხდის საწარმო მოგების გადასახადს?

Aly Weir / Dribbble

6 / 10 როგორ იშიფრება დღგ?

Boyko / Dribbble

7 / 10 რომელი შემთხვევა არ თავისუფლდება იმპორტის გადასახადისგან?

Boyko / Dribbble

8 / 10 რომელი პროდუქტი არ იბეგრება აქციზით საქართველოში?

Ilham Kanda / Dribbble

9 / 10 როდესაც ფიზიკური პირის ან მისი ოჯახის წლიური შემოსავალი 40 ათას ლარზე მეტია, ის ვალდებულია

Isometric / Dribbble

10 / 10 რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი საგადასახადო შემოწმებზე?

Nikita Krushko / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...