მაისში საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა წლიურად 14%-ით გაიზარდა და 551 638 ადამიანს მიაღწია — ეს ქვეყნის მოსახლეობის 14,8%-ია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში მცხოვრები 153 394 ოჯახი სოციალური დახმარებით ირჩენს თავს.

შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ასე გადანაწილდა:

  • 0-18 წლის მოსახლეობა — 36%;
  • 19-40 წლის მოსახლეობა — 27%;
  • 41-65 წლის მოსახლეობა — 25%;
  • 66 და მეტი წლის მოსახლეობა — 12%;

რაც შეეხება ბიუჯეტს, მაისში საარსებო შემწეობის მიმღებთათვის 30 567 842 ლარი გადაირიცხა, ეს მონაცემი გასული წლის შესაბამის პერიოდში გაცემულ დახმარებაზე 2 652 326 ლარით მეტია.

2020 წელს მხოლოდ სოციალური დახმარების პროგრამისთვის 339 277 444 ლარი გაიცა, ხოლო მიმდინარე წლის ხუთი თვის მდგომარეობით ბენეფიციარებისთვის 150 792 315 ლარია გადარიცხული.