ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე 40-მდე ორგანიზაცია მოითხოვს შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში, ბენეფიციარების მიმართ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებების გამოიძიებს. მათი მოთხოვნა ეფუძნება წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საერთაშორისო საბჭოს განცხადებას, რომელმაც ნინოწმინდის პანსიონის აღსაზრდელების მდგომარეობა წამებად და არასათანადო მოპყრობად შეაფასა.

"საჭიროა ამ სავარაუდო დანაშაულებების გამოძიება და ფაქტების დოკუმენტირება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ამისთვის უნდა შედგეს სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება შესაბამისი პროფესიონალებით (იურისტები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები)", — ვკითხულობთ ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

მათი განცხადებით, აუცილებელია შეიქმნას მულტიდისციპლინური და ინტერსექტორული ჯგუფი, რომელიც გადაუდებლად დაგეგმავს კრიზისულ ვითარებაზე რეაგირების ღონისძიებებს.

ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ ძალადობის ფაქტებზე სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელების მნიშვნელობას. მათი შეფასებით, პანსიონის ხელმძღვანელის, მეუფე სპირიდონის მიერ გავრცელებული კადრები ადასტურებს, რომ ბავშვებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და შესაბამისად, ძალადობის ქვეშ არიან.

ორგანიზაციების განცხადებით, კრიზისის მართვის პარალელურად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაცული და უსაფრთხო გარემო ბავშვებისთვის, სადაც ისინი განვითარებასა და გადატანილ სტრესთან გამკლავებას შეძლებენ.

"კრიზისის გადასაჭრელად, აუცილებელია ყველანაირი ძალისხმევა მივმართოთ ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებისკენ, ამისთვის კი საჭიროა ოჯახების ხელშეწყობასა და გაძლიერებაზე ზრუნვა. იქ, სადაც ოჯახებში დაბრუნება შეუძლებელია, აუცილებელია ბავშვების უზრუნველყოფა ზრუნვის ალტერნატიული, ბავშვის უფლებებსა და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფორმებით", — ვკითხულობთ მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები მიმართავენ მთავრობას, გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ბენეფიციარების ინტერესების დასაცავად.

"საყოველთაოდ ცნობილია და მტკიცებულებით გამყარებულია, რომ დიდი ზომის ბავშვთა სახლები არის როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის მაღალი რისკის ზონა. ამ რისკების აღმოსაფხვრელად, უკვე წლებია, რაც საქართველო, როგორც სახელმწიფო, ახორციელებს დეინსტიტუციონალიზაციის, ანუ, ბავშვთა დიდი ინსტიტუციების დაშლისა და ბავშვებზე ზრუნვის უსაფრთხო ალტერნატიული ფორმების დანერგვის სტრატეგიას. ჩვენს სახელმწიფოში არავის უნდა ჰქონდეს უფლება ბავშვებზე ზრუნვის საკითხებში წავიდეს სახელმწიფო სტრატეგიის წინააღმდეგ და შექმნას ბავშვთა ახალი დახურული ინსტიტუციები", — ვკითხულობთ განცხადებაში.

განცხადებას ხელს აწერს 36 ორგანიზაცია. ესენია:

 1. საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება;
 2. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი - GCRT;
 3. ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი;
 4. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი - GCRT ქუთაისი;
 5. ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი - თბილისი;
 6. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია;
 7. საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობა;
 8. საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოება და ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის;
 9. მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;
 10. ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიის სტუდია ფელიქსი;
 11. საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია GABP;
 12. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი;
 13. საქართველოს EMDR ასოციაცია;
 14. შეზღუდული შესაძლებლობის საქართველოს აკადემია;
 15. ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრი იდილია;
 16. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის;
 17. ილიაუნის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი;
 18. ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი — მწვანე სახლი;
 19. საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაცია;
 20. ვაიოლეტ ოკლანდერის სახელობის, გეშტალთ თამაშით თერაპიის ინსტიტუტი საქართველოში;
 21. ააიპ მშობლები განათლებისთვის;
 22. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია;
 23. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაცია;
 24. კავკასიის გეშტალთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი;
 25. საქართველოს ესოს ბავშვთა სოფელი;
 26. სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება;
 27. ფსიქოთერაპიისა და კონსულტაციის სახლი დიალოგი;
 28. ფსიქოთერაპიის სახლი კამარა;
 29. თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტი;
 30. საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი;
 31. ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია;
 32. პიროვნული და პროფესიული გავითარების სივრცე კაიკონა;
 33. ა(ა)იპ ღია სახლი;
 34. საქართველოს ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაცია/GYPA;
 35. საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი — კონტაქტი;
 36. კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, რომელიც აერთიანებს სფეროში ჩართულ 49 საზოგადოებრივ ორგანიზაციას.