დღეს, 28 აპრილს ოპოზიციამ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი დაარეგისტრირა. მოლაპარაკებების შემდეგ მათ საბოლოოდ გადაწყვიტეს, რომ პროექტი ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებლად შეემუშავებინა. მმართველი გუნდი კი ცალკე პროექტს დააინიცირებს.

ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ორივე კანონპროექტი ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდება. თუმცა ორივე მხარის განცხადებების მიხედვით, ძირეული სხვაობა იქნება დაზარალებულის თანხმობა და ის, თუ ვისზე გავრცელდება ამნისტია.

მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ აღნიშნული კანონი 20 ივნისის ყველა ფიგურანტზე უნდა გავრცელდეს, მათ შორის მათზეც, ვისზეც შეიძლება საქმე მომავალში აღიძრას, გარდა იმ საქმეებისა, სადაც კონვენციით გათვალისწინებული მუხლების დარღვევა იკვეთება, მაგალითად სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება. ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ ოპოზიციაში და ამბობენ, რომ ამნისტია მხოლოდ მიმდინარე საქმეებს უნდა შეეხოს.

ამასთან, ქართულ ოცნებაში არ იზიარებენ ამნისტიისთვის დაზარალებულის თანხმობის აუცილებლობას, რა წინაპირობაც ოპოზიციის კანონპროექტშია ჩადებული.

ოპოზიციის პროექტის თანახმად, რომელიც On.ge-მ მოიპოვა, ამნისტია შემდეგ მუხლებზე გავრცელდება:

  • სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის პირველი ან/და მე-2 ნაწილით ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი და მოეხსნას მას ნასამართლობა.

აღნიშნული მუხლით არის დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ნიკა მელია. ეს მუხლი გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას.

  • სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ბ) ქვეპუნქტით ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი, გარდა იმ პირისა რომელსაც აღნიშნული ქმედება ჩადენილი აქვს სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობაზე ყოფნის დროს, და მოეხსნას მას ნასამართლობა.

აღნიშნული მუხლი გულისხმობს, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით. ამნისტია ბრალდებულ/მსჯავრდებულ პირზე ვრცელდება შესაბამისი დაზარალებულის (ფიზიკური პირის) ნოტარიალურად დამოწმებული წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.

  • გათავისუფლდეს ადმინისტრაციული სახდელისგან პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული სახდელი დაეკისრა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე, 173-ე და 1741 მუხლების შესაბამისად, თუ ასეთი სახდელი ამ კანონის ამოქმედებამდე აღსრულებული არ ყოფილა.

ეს მუხლები გულისხმობს წვრილმან ხულიგნობას, სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესის დარღვევა.

აღნიშნულ კანონპროექტში ასევე გათვალისწინებულია, რომ იმ პირს, ვისაც ამნისტია შეეხება, შეუძლია ეს სასამართლოში გაასაჩივროს.

ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ნიკა მელია ამნისტიის წინააღმდეგია, რადგან არ სურს, რომ ის 20 ივნისის აქციის დაშლაში მონაწილე სამართალდამცავებსაც შეეხოთ. მელია თანახმაა, ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ გირაოს დათანხმდეს, თუ ამნისტიის კანონპროექტს გაიწვევენ. ოპოზიციაში მელიას იდეას იზიარებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამნისტიის გაწვევის საკითხი, მოდერატორებმა უნდა გადაწყვიტონ.