ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) თავისუფალ უნივერსიტეტთან ერთად პარლამენტის დეპუტატის, ეკა ბესელიას განცხადებას ეხმაურება და მოუწოდებს საჯარო მოხელეებსა და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, სიფრთხილე და სიზუსტე გამოიჩინონ საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმოებაში არსებული, ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაზე მყოფი საქმეების შეფასებისას.

2017 წლის 19 თებერვალს, ეკა ბესელიამ ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში - იმედის დრო განაცხადა:

"საკონსტიტუციო სასამართლოში არის შეტანილი სარჩელი, სადაც პარლამენტის სახელით ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი იურიდიული კომიტეტის სპეციალისტები, წარმოადგენენ მოპასუხეს და იცავენ პოზიციას საპატრიარქოს სასარგებლოდ და მივიჩნევთ, რომ სარჩელი რომელიც ეხება სწორედ დაფინანსების და შეღავათების მოხსნას ეკლესიისთვის, საპატრიარქოსთვის, მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის, ეს არ არის დასაბუთებული სარჩელი და არ უნდა დაკმაყოფილდეს".

TDI განმარტავს, რომ სარჩელით მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის კანონმდებლობით უკვე დადგენილ საგადასახადო პირობებს საფრთხე არ ექმნება:

"რელიგიური ორგანიზაციების სარჩელით მოთხოვნილია, საგადასახადო კოდექსის კონკრეტული ნორმების (დაკავშირებული დამატებული ღირებულების, მოგების და ქონების გადასახადებთან) არაკონსტიტუციურად ცნობა, რაც, მისი დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გამოიწვევს სადავო ნორმების იმგვარ ფორმულირებას, რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა რეგისტრირებულ რელიგიურ ორგანიზაციას, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის მსგავსად, შეძლოს საგადასახადო შეღავათებით თანასწორად სარგებლობა."

აღნიშნულ სარჩელზე 2017 წლის 11 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა განმწესრიგებელი სხდომა და ამჟამად, სასამართლო მის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხზე მსჯელობს.