აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, 2017-2019 წლებში საგნობრივ გამოცდაზე მინიმალური შედეგი მასწავლებლების საშუალოდ 25%-ს, ხოლო პროფესიული უნარებზე — 27%-ს ჰქონდა. გაცილებით უფრო დაბალია მაქსიმალური შედეგის მაჩვენებელი — 60% და უფრო მაღალი ერთდროულად როგორც საგნობრივ, ასევე, პროფესიული უნარების გამოცდაში, მასწავლებლების მხოლოდ 1,5%-მა მიიღო.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ამავე პერიოდში, მხოლოდ საგნის გამოცდაში მაქსიმალური შედეგი 10%-მა, პროფესიულ უნარ-ჩვევებში კი 8%-მა აჩვენა.

"პრაქტიკოსი მასწავლებლის კარიერული წინსვლის მეორე გზა — კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდაზე, მინიმუმ, 60%-იანი ბარიერის გადალახვა ორივე მიმართულებით, რომელიც სქემით განსაზღვრულ მაქსიმალურ შედეგს წარმოადგენს, 2017-2019 წლებში გამოცდაზე გასული მასწავლებლების 1,5%-მა შეძლო. ხოლო რაც შეეხება ცალკეულ შემთხვევებს, ამავე წლებში ჯამურად ასეთი მასწავლებლების რაოდენობა, საშუალოდ, საგნის გამოცდის მიმართულებით შეადგენს მხოლოდ 10%-ს, ხოლო პროფესიული უნარ-ჩვევების მიმართულებით — 8%-ს", — წერია ანგარიშში.

ფოტო: აუდიტის სამსახური

აუდიტის ინფორმაციით, 2017-2019 წლებში გამოცდაზე 40-50%-იანი ზღვრის გადალახვა საგნობრივი მიმართულებით მასწავლებლების საშუალოდ 25%-მა, ხოლო პროფესიული მიმართულებით — 22%-მა შეძლო. მათივე ინფორმაციით, გამოცდაზე გასული მასწავლებლების მხოლოდ 0,27%-მა შეძლო საგნის გამოცდაში მაქსიმალური ქულის — 90 -100%-იანი შედეგის დაფიქსირება.

გარდა ამისა, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ დოქტორის წოდება ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, შეუძლიათ გახდნენ უფროსი მასწავლებლები, სხვა დანარჩენი აქტივობების განხორციელების გარეშე. მათი განცხადებით, ასეთმა მასწავლებლებმა 2017-2019 წლებში ქვეყნის მასშტაბით საშუალოდ, 0,1% შეადგინა.

ფოტო: აუდიტის სამსახური

აუდიტის სამსახურში განმარტავენ, რომ მასწავლებლის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მინიმალური საგამოცდო ბარიერი — 30%, მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 70%-ია. 2020 წლიდან მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი საგნობრივი გამოცდის შემთხვევაში გაიზარდა 50%-მდე.