ყოველდღიურად ფულთან დაკავშირებულ უამრავ გადაწყვეტილებას ვიღებთ — ვიღებთ სესხს, ვხსნით ანაბარს, ვცვლით ვალუტას ან ვიყენებთ საკრედიტო ბარათს. ეს ყველაფერი ნაბიჯების სწორად გათვლას, რისკების შეფასებას და ჩვენი უფლებების გაცნობიერებას მოითხოვს. იცოდი, რომ შენ, როგორც ფინანსური სერვისების მომხმარებელს, გარკვეული უფლებები გაქვს და მათ დაცვაზე პასუხისმგებლობას ეროვნული ბანკი იღებს?

შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად კარგად იცი შენი უფლებები და შეგიძლია თუ არა ფინანსური ურთიერთობები კარგად წარმართო.

ტესტი: რა ნიშანი გეკუთვნის ფინანსურ ურთიერთობებში?

ტესტის დაწყება

1 / 8 პირველ რიგში გვითხარი, ხელშეკრულების გაფორმებისას რომელი მიდგომაა გამართლებული?

Anton Fritsler / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

2 / 8 რა შემთხვევაში შეუძლია ბანკის წარმომადგენელს, ბარათის პინკოდის დასახელება მოგთხოვოს?

Joanna Ławniczak / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

3 / 8 რა შეიძლება იყოს სესხის ეფექტური პროცენტის მაქსიმალური განაკვეთი?

Farfor / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

4 / 8 სესხის რომელი ტიპის დაფარვა არ მოგიწევს გრაფიკით?

Dmitriy Mir / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

5 / 8 მოკლევადიანი საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობა თუ გინდა, რომელი უნდა გამოიყენო?

Bogdan Olimpiyuk / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

6 / 8 თუ სესხის გადახდის ვადას გადააცილე, შეუძლია თუ არა კრედიტორს, შენი დავალიანება თავდების ანგარიშიდან მისი თანხმობის გარეშე დაფაროს?

Giphy

Giphy

7 / 8 როგორ გავლენას ახდენს საკრედიტო რეიტინგი შენს ფინანსურ სტატუსზე?

Giphy

Giphy

Giphy

8 / 8 რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ სესხის მიმდინარე შენატანის გადახდას ვეღარ ახერხებ?

Kunal Krishna / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...