საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ექსპერტიზა ქალმა სპეციალისტებმა უნდა ჩაუტარონ. ომბუდსმენის გამარტებით, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლის თუნდაც არაპირდაპირ იძულება, შეამოწმოს სხვა სქესის ექსპერტმა, არის გენდერულად არამგრძნობიარე მიდგომა და გასათვალისწინებელია, რომ სექსუალური ძალადობა გამოვლილი ქალების უმრავლესობისათვის არ იქნება სასურველი.

ეს განცხადება ომბუდსმენმა გააკეთა დასკვნაში, რომელიც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ქალს ეხებოდა. ქალმა სახალხო დამცველს მიმართა მას შემდეგ, რაც ორჯერ ჩაუტარდა ექსპერტიზა სამხარაულის ბიუროს დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტში კაცების მიერ, რადგან ქალი ექსპერტები არ ჰყავდათ. მსხვერპლი აღნიშნავდა, რომ მას ექსპერტიზა ჩაუტარეს მამრობითი სქესის ექსპერტებმა და მათი მხრიდან გახდა სექსუალური შევიწროების და უხეში დამოკიდებულების მსხვერპლი. ის ტრავმულ გამოცდილებაზე საუბრობდა და ხაზს უსვამდა მისი ემოციური მდგომარეობის სიმძიმეს. ომბუდსმენმა სქესის ნიშნით ირიბი დისკრიმინაცია დაადგინა.

ქალის ინტერესებს სახალხო დამცველის აპარატში ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) წარმოადგენდა.

სახალხო დამცველი მოუწოდებს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, რომ რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტში დაასაქმოს ქალი ექსპერტი/ექსპერტები, რომლებიც სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უფლებამოსილნი იქნებიან, ჩაატარონ ექსპერტიზა.

გარდა ამისა, ომბუდსმენის რეკომენდაციაა, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ თანამშრომლებს მიაწოდოს ინფორმაცია სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთან კომუნიკაციის ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე.