"საქართველოს პარლამენტი არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას და ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს" — ვკითხულობთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში.

გააკეთე ეს ტესტი და გაიგე, რამდენად კარგად იცნობ ამ უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს.

რამდენად კარგად იცი პარლამენტის წარსული, აწმყო და მომავალი? — ტესტი

ტესტის დაწყება

1 / 10 რომელი მეფის პერიოდში მოითხოვდნენ დიდგვაროვნები მონარქის ძალაუფლების შესასუსტებლად ე.წ. კარავის დაარსებას, რომელიც ერთგვარად პარლამენტის მსგავსი დაწესებულება იქნებოდა?

Public Domain

2 / 10 რომელ წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს ეროვნული საბჭო?

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

3 / 10 1919 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელთა კრების 130 წევრიდან რამდენი იყო ქალი?

საქართველოს ეროვნული არქივი

4 / 10 ვინ იყო პირველი მუსლიმი ქალი, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში არჩევნების გზით დეპუტატად აირჩიეს?

Wikipedia

5 / 10 საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ როდის ჩატარდა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს პირველი არჩევნები?

ეროვნული არქივი

6 / 10 საქართველოს პარლამენტმა რომელს წელს მიიღო სახელმწიფოს უზენაესი კანონი, საქართველოს კონსტიტუცია?

ეროვნული ბიბლიოთეკა

7 / 10 რომელ წელს აშენდა თბილისში, რუსთაველის გამზირზე მდებარე პარლამენტის შენობა?

IDFI

8 / 10 რამდენი წევრისგან კომპლექტდება საქართველოს პარლამენტი?

საქართველოს პარლამენტი

9 / 10 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე 150 წევრიდან რამდენი აირჩევა პროპორციულით და რამდენი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გზით?

Shutterstock

10 / 10 რომელი წლიდან ამოქმედდება გენდერული კვოტები საქართველოს პარლამენტში?

On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...