კვანტური გადაჯაჭვულობა უცნაური, მაგრამ პოტენციურად საკმაოდ გამოსადეგი კვანტური ფენომენია, რომლის დროსაც ორი ან რამდენიმე ობიექტი დროსა და სივრცეში მუდმივად ურთიერთდამოკიდებულია. ამ მოვლენამ, შესაძლოა, სამომავლო რადარის ტექნოლოგიების განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს.

2008 წელს, MIT-ის ინჟინრებმა კვანტური გადაჯაჭვულობით გარკვეული ობიექტების "გაშუქება" შეძლეს, ოღონდ ძალიან მცირე რაოდენობის ფოტონების გამოყენებით. მისი შემქმნელების მიხედვით კი, მსგავსი ტექნოლოგია სტანდარტულ რადარებზე უკეთესი იქნება.

ახლა კი მკვლევრებმა ეს იდეა განავრცეს და მისი პოტენციალი მომუშავე პროტოტიპით წარმოადგინეს.

ტექნოლოგიამ დროთა განმავლობაში, შესაძლოა, თავდაცვისა და ბიოსამედიცინო სფეროების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს: მაგალითად, უკეთესი მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფის შექმნაში, რომელიც ექიმებს კიბოს ტიპების ამოცნობაში დაეხმარებათ.

მოწყობილობა ერთი გამონაკლისის გარდა სტანდარტული რადარის მსგავსად მუშაობს — სკანირებისთვის იგი რადიოტალღების ნაცვლად გადაჯაჭვული ფოტონების წყვილებს იყენებს.

იგი ბევრ ენერგიას არ მოიხმარს და მისი დაფიქსირება საკმაოდ რთულია, ეს კი მის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. ხოლო სტანდარტულ რადართან შედარებით მთავარ უპირატესობას ის წარმოადგენს, რომ იგი ნაკლებ რადიაციულ ხმაურს წარმოქმნის, რომელიც სტანდარტული რადარის მგრძნობელობასა და სიზუსტეს აზიანებს.

მას საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა კვანტური გადაჯაჭვულობა საკმაოდ დელიკატური პროცესია და ფოტონების გადახლართვა ძალიან ზუსტ და უზომოდ ცივ გარემოს მოითხოვს.

მკვლევართა გუნდი კვანტური რადარის იდეის განვითარებას განაგრძობს. ეს კი კიდევ ერთი ნიშანია იმის, თუ როგორ შეიძლება გარდაქმნას კვანტურმა ფიზიკამ ამჟამინდელი ტექნოლოგიები.

"ძალიან საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა გავლენას მოახდენს ეს კვლევა მომავალზე", — ნათქვამია კვლევაში.

კვლევა ჟურნალ Science Advances-ში გამოქვეყნდა.