მთავარი არხი არის პირველი ტელევიზია საქართველოში, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერი გახდა.

ამასთან დაკავშირებით გადაცემა შენი დილა-ში სტუმრად იყვნენ მთავარი არხის მარკეტინგისა და პიარის განყოფილების ხელმძღვანელი თეონა ჩემია, მთავარი არხის დირექტორი და იურისტი თამთა მურადაშვილი და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა ფაშალიშვილი.

"ეს ვალდებულება, რაც ავიღეთ, არის როგორც შიდა კორპორატიულ ცხოვრებაში შესასრულებელი, ასევე საზოგადოებასთან მიმართებით. ეს უნდა იყოს პლატფორმა, რომელიც გზას გაუკვალავს ქალებს, მაგალითად, სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში", — განაცხადა თამთა მურადაშვილმა.

ქალთა გაძლიერების შვიდი პრინციპი:

პრინციპი 1 - ხელმძღვანელობის მიერ გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ხელმძღვანელობის როლზე ყურადღების გამახვილებით ეს პრინციპი შვიდივე პრინციპის წარმატებით განხორციელების საფუძველია. იგი კომპანიების ხელმძღვანელებს ურჩევს, ორგანიზაციის ყველა დონეზე თანმიმდევრულად შემოიღონ ცვლილებები, თანასწორობის მისაღწევად კომპანიის მიზნები ამოაყალიბონ და უზრუნველყონ მათი მიღწევა.

პრინციპი 2 - სამსახურში ყველა ქალისა და კაცის მიმართ თანასწორი მოპყრობა, პატივისცემა, ადამიანის უფლებების დაცვისა და არა-დისკრიმინაციული მიდგომის
პატივისცემა და ხელშეწყობა

პრინციპი ყურადღებას ამახვილებს თანასწორ ხელფასებზე, სარგოებზე, ბავშვებზე ზრუნვის მისაწვდომობაზე, ქალთა მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ყველა დონეზე და ბიზნესის ყველა სფეროში, რაც, თავის მხრივ, სამუშაო ადგილზე პატივისცემის არსებობასა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობას უწყობს ხელს.

პრინციპი 3 - ყველა ქალი და კაცი თანამშრომლის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა

დამსაქმებლის ვალდებულებაა, შექმნას ჯანსაღი და უსაფრთხო სამუშაო გარემო. ამაში იგულისხმება უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახიფათო მასალებთან მუშაობის დროს და მკურნალობის შესაძლებლობა თანამშრომლებისთვის; ასევე, ძალადობისგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა და სექსუალური შევიწროების მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის შემუშავება.

პრინციპი 4 - ქალების განათლების, პროფესიული მომზადებისა და განვითარების ხელშეწყობა

ქალების წახალისება, აირჩიონ ტრადიციულად კაცების პროფესიები და რომ სამუშაო ახალ შესაძლებლობებს გაუჩენს მათ. განათლებაზე, უნარების განვითარების პროგრამებსა და პროფესიული ქსელების შექმნის შესაძლებლობებზე წვდომა ქალებს თავიანთ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება. ეს კი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა პირადი განვითარებისთვის, არამედ კომპანიის გაძლიერებისთვისაც.

პრინციპი 5 - საწარმოს განვითარება, მიწოდების ჯაჭვები და მარკეტინგის პრაქტიკა, რომლებიც ხელს უწყობს ქალთა გაძლიერებას

ეს პრინციპი კომპანიებს ურჩევს, ქალთა გაძლიერების მიმართულებით მხოლოდ სამუშაო ადგილებით არ შემოიფარგლონ. მათ, ასევე, უნდა გააფართოვონ საქმიანი ურთიერთობები მეწარმე ქალებთან, გამოხატონ ქალებისადმი პატივისცემა კომპანიის მარკეტინგულ მასალებში და უზრუნველყონ, რომ კომპანიის პროდუქტები, სერვისები და შენობები ადამიანით ვაჭრობის და/ან შრომითი თუ სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით არ გამოიყენებოდეს.

პრინციპი 6 - თანასწორობის ხელშეწყობა სათემო ინიციატივებისა და ადვოკატირების მეშვეობით

მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა თავიანთი გამოცდილება, წარმატება და ცოდნა ფართო საზოგადოებას გაუზიარონ და გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ყურადღების გამახვილება ითავონ. თითოეულ კომპანიას არსებითი როლის შესრულება შეუძლია გენდერული თანასწორობის მიღწევასა და ქალთა გაძლიერებაში სათემო პროექტებისა და საგრანტო პროგრამების მსგავსი ინიციატივების განხორციელებით.

პრინციპი 7 – გენდერული თანასწორობის მიღწევაში პროგრესის გაზომვა და საზოგადოებისთვის გაცნობა

ეს პრინციპი ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. კომპანიებს ვურჩევთ, თავიანთი პრაქტიკა გაასაჯაროონ, ჩამოაყალიბონ ეტალონები, რომლებიც ყველა დონეზე გაზომავს ქალთა ჩართვას და თავიანთი პროგრესი შეაფასონ და აცნობონ საზოგადოებას.

"ეს ისეთი პრინციპებია, რომლებიც ყველა ღირსეულმა კომპანიამ, რომელიც თავს კარგ დამსაქმებლად მიიჩნევს, უნდა დაიცვას", — განაცხადა ანა ფაშალიშვილმა.

მსოფლიოს მასშტაბით პრინციპებს 3 000 ხელმომწერი ჰყავს.

ნახეთ ვიდეო სრულად