ჯანდაცვის სამინისტრომ სოციალურად დაუცველი პირებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის კომპენსაციის გაცემის პირობებზე ისაუბრა.

როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, თამარ ბარკალაიამ აღნიშნა, ფინანსური დახმარების მიღებისთვის არც ერთ მიზნობრივ ჯგუფს დამატებითი საბუთის წარდგენა არ დასჭირდება, რადგან ყველა მათგანი უკვე იდენტიციფირებულია.

კომპენსაციის გაცემა 20 მაისიდან დაიწყება და მას სოციალურ დახმარებასთან ერთად მიიღებენ.

სოციალურად დაუცველი ოჯახები

ის ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 ათასიდან 100 ათასის ჩათვლით და მხოლოდ ბავშვის 50-ლარიან დახმარებას იღებენ, შემდეგი ექვსი თვის განმავლობაში კომპენსაციას სულადობის მიხედვით მიიღებენ. ასეთი სულ 70 ათასი ოჯახია.

ფოტო: ჯანდაცვის სამინისტრო

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები

თამარ ბარკალაიას განცხადებით, უკვე იდენტიფიცირებულია 40 ათასი მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და ბავშვი, რომელიც მომდევნო ექვსი თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს მიიღებს.

ფოტო: ჯანდაცვის სამინისტრო

მრავალშვილიანი ოჯახები

მომავალი ექვსი თვის განმავლობაში 100-ლარიან კომპენსაციას მიიღებენ ოჯახები, რომელთაც სარეიტინგო ქულა 100 ათასზე ნაკლებია, ჰყავთ სამი ან მეტი 16 წლამდე ასაკის ბავშვი. ასეთი სულ 21 ათასი ოჯახია.

ფოტო: ჯანდაცვის სამინისტრო

მათთვისაც წინა შემთხვევების მსგავსად დამატებითი საბუთების წარდგენა არ დასჭირდებათ.