ეკოსკოლა მსოფლიო მასშტაბის პროექტია, რომელიც გულისხმობს მოსწავლეების და მასწავლებლების ერთი საერთო მიზნის, გარემოს დაცვის ირგვლივ გაერთიანებას და მდგრადი სკოლების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. პროგრამა იწყება სკოლიდან და ახალი თაობის სწავლებით და მათი აქტიური ჩართულობით ვრცელდება მთელ მოსახლეობაზე.

ცოტა ხნის წინ, საქართველოში მოქმედი გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე, რომელიც შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს ამავე სახელობის პროექტს, ოფიციალურად გახდა გარემოსდაცვითი განათლების ფონდის (FEE) ასოცირებული წევრი, რომელსაც ამ მიმართულებით მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება აქვს.

ეკოსკოლის პროგრამის საქართველოში დანერგვა ახალი სასწავლო წლიდან აქტიურად დაიწყება. თუმცა, მანამდე, მოსამზადებელი პროცესი ჯერ ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს, შემდეგ კი სკოლებთან აქტიური კომუნიკაციის ეტაპზე გადაინაცვლებს. პროექტს უკვე ჰყავს ათი რეგიონალური წარმომადგენელი, რომლებიც ეტაპობრივად მიაწოდებენ სკოლებს ინფორმაციას ეკოსკოლის პროექტის ირგვლივ და გამოავლენენ იმ საჭიროებებს რაც ამ პროგრამის განხორციელებისთვის არის აუცილებელი.

პროექტის უმთავრესი მიზანია მოიცვას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი და გააერთიანოს ყველა გარემოზე მზრუნველი მოსწავლე და მასწავლებელი. სწორედ ამიტომ ეკოსკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, მწვანე დროშის მინიჭებაა, რაც მიმართულია ეკომეგობრული სკოლების გამოსავლენად და მათ წასახალისებლად. ეს კი ხელს შეუწყობს საქართველოს გლობალურ ეკოსკოლების რუკაზე განთავსებას, სადაც ამ პროგრამაში გაერთიანებული, გარემოსდაცვითი განათლების ფონდის 70-ზე მეტი წევრი ქვეყანა არის წარმოდგენილი.

რა სასარგებლო ცვლილებების მოტანა შეუძლია ეკოსკოლის პროექტს?

  • მოსწავლეები იღებენ ცოდნას და ერთვებიან გარემოსდაცვით აქტივობებში;

  • იზრდება გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა და ზრუნვა;

  • ეკომეგობრული სწავლების პროცესში ერთვებიან მასწავლებლები;

  • სკოლები ხდებიან უფრო მდგრადები;

  • იზოგება ხარჯები და რესურსები;

  • აქვს დადებითი გავლენა მოსახლეობაზე;

  • სწავლას თან ერთვის პრაქტიკული მუშაობა.