ევროპული საქართველოს აზრით, კორონავირუსის პანდემიის გამო, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები უნდა შემცირდეს. დეპუტატ სერგო რატიანის თქმით, მიზანშეწონილია მისაღები გამოცდების ერთი სავალდებულო კომბინირებული ტესტით ჩატარების ვარიანტი.

პარტიაში მიაჩნიათ, რომ განათლების სამინისტრომ უკვე უნდა დაიწყოს მზადება რთული სცენარისთვის და ხელისუფლებას გამოსავლის რამდენიმე ვარიანტს სთავაზობენ. სერგო რატიანის თქმით, ეს წინადადებები, ან მათი შეცვლილი ვარიანტი, შეძლებს უპასუხოს გამოწვევებს.

"ვგულისხმობთ არსებული საგნობრივი გამოცდების იმ ფორმით მოდელირებას, რომ ერთ სასესიო დროში აბიტურიენტებმა კომბინირებული პროგრამის შინაარსით ყველა სავალდებულო საგნის პროგრამის შინაარსის ჩაბარება შეძლონ. ვგულისხმობთ მიმართულებების მიხედვით საგნობრივი ჯგუფების პროგრამის შინაარსის გაერთიანებას. ეს უკანასკნელი შესაბამისობაში მოვა სახელმწიფო დაფინანსების არსებულ მოდელთანაც", — ამბობს რატიანი.

გარდა ამისა, მისი აზრით, დროულად უნდა დაიწყოს მუშაობა და ქვეყნის მასშტაბით ყველგან, სადაც არიან დარეგისტრირებული აბიტურიენტები, საგამოცდო ცენტრები უნდა ჩამოყალიბდეს.

"უფრო ზუსტად, სამინისტრომ დაიწყოს ამ ეტაპზე გამოცდის ჩატარების პრინციპის დამუშავება, საგამოცდო ცენტრების აღჭურვისათვის საჭირო თანხის მოძიება", — თქვა მან.

დეპუტატმა აღნიშნა, რომ პარტიის გათვლებით, ოთხი სასესიო საგნობრივი გამოცდის პირობებში, ერთ ცენტრში აღსაჭურვი იქნება 5-25 საგამოცდო სივრცე, რომელთა მართვა არსებული ადამიანური რესურსის პირობებშიც შესაძლებელია.

"ჩვენ მიერ შეთავაზებული მოდელი გულისხმობს აბიტურიენტების ინდივიდუალურ განთავსებას საგამოცდო ოთახებში, ხოლო ვიდეოთვალით აღჭურვილი თითოეული სივრცის მონიტორინგს ადგილზე შექმნილი მართვის მონიტორით", — ამბობს რატიანი.

ამასთან, მისი აზრით, აუცილებელია სკოლებმა გააგრძელონ დისტანციური სწავლების ის ფორმა, რაც დაწყებული აქვთ, მათ შორის "ტელესკოლა", თუმცა სამინისტრომ სასწრაფოდ უნდა შეიმუშავოს მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესის შეფასების მექანიზმები, რაც მიმდინარე პროცესის სავალდებულო და აკადემიურ ხასიათს განსაზღვრავს.

დეპუტატი ამბობს იმასაც, რომ გამონაკლისი შემთხვევებისთვის შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ექსტერნის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობაც.