ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, რომ შეწყვიტოს სახალო დამცველის დისკრედიტაციის მცდელობა. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მთავრობამ იუსტიციის მინისტრის განცხადებების შემდეგ მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა შეისწავლოს.

"სახალხო დამცველის საქმიანობის მიმართ სახელწიფოს ბოლოდროინდელი დამოკიდებულება შეიცავს მის მიმართ პოლიტიკური ანგარიშსწორებისა და ამ ინსტიტუტის საქმიანობის დისკრედიტაციის ნიშნებს. მსგავსი დამოკიდებულებით ნათელია სახელმწიფოს მცდელობა, გადაფაროს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არსებული ის მწვავე მდგომარეობა, რომელზეც საუბარია სახალხო დამცველის ანგარიშში. პრობლემების აღიარების და მათ აღმოსაფხვრელად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის ნაცვლად, კანონის მოთხოვნების უხეში დარღვევით ხდება სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის შერყევა და ზოგადად, სამსახურის საქმიანობის შეფერხება", — წერია განცხადებაში.

EMC-ს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფომ პატივი უნდა სცეს და დაიცვას სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საქმიანობა, უზრუნველყოს მისი დამოუკიდებლობა და ხელი არ შეუშალოს მუშაობაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახელმწიფოს ვალდებულებაა ობიექტურად მიიღოს სახალხო დამცველის კრიტიკა. ორგანიზაციის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ:

  • საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და კაბინეტმა იმსჯელონ იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე და მთავრობის აქტიური კოორდინაცით დაიგეგმოს სისტემური ღონისძიებები პენიტენციურ სისტემაში არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, მათ შორის სისტემაში არაფორმალური მმართველობის და პატიმართა უფლებების დარღვევის შემთხვევების აღსაკვეთად;
  • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დროულად შეისწავლოს ბოლო დღეებში გამოვლენილი ფაქტები და დაადგინოს, რამდენად კანონიერად ახორციელებდა პენიტენციური სამსახური სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ვიზიტების მონიტორინგს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში;
  • პროკურატურამ წარმართოს სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება 23 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციის თაობაზე და გამოკვეთოს შესაძლო პასუხისმგებელი პირები იმ ქმედებებზე, რომლითაც აშკარად ექმნება საფრთხე სახალხო დამცველის ეფექტურობასა და ინსტიტუტის დამოუკიდებელ საქმიანობას.