გირჩის ლიდერის, ზურა ჯაფარიძის განცხადებით, საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეაქვს იმ მუხლის წინააღმდეგ, რომელიც კანაფის კულტივაციისთვის პატიმრობას ითვალისწინებს.

"არ შეიძლება ადამიანები იმ მცენარის მოყვანისთვის, რომლის მოხმარებაც ამ ქვეყანაში უკვე ლეგალურია, მიდიოდნენ ციხეში", — განუცხადა მან ფორმულას.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 265-ე მუხლის თანახმად, ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. ეს მუხლი ეხება კანაფსაც, მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მარიხუანას მოხმარება ლეგალური გახდა, აკრძალული მისი შეძენაც და მოყვანაც.