ქალაქ რუსთავის მერია ქალაქის შესასვლელში წარწერის გაკეთებაში 909 548 ლარის დახარჯვას გეგმავს. შესაბამისი ტენდერი უწყებამ უკვე გამოაცხადა.

სატენდერო პირობების მიხედვით, სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 150 (ასორმოცდაათი) კალენდარული დღეა. ამ კონსტრუქციის საგარანტიო პერიოდი 5 წელი იქნება.