არასამთვრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს კვლევის მიხედვით, თანამდებობის პირებს არასრულად აქვთ გასაჯაროებული საკუთარი ან ოჯახის წევრის სამეწარმეო საქმიანობა. მათ შორის 3 მინისტრს: ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაია ცქიტიშვილს, ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძესა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს ლევან დავითაშვილს.

ორგანიზაციის განცხადებით, დეკლარაციაში მაია ცქიტიშვილს არ აქვს ნახსენები, რომ მისი ქმარი შპს მიკროკლიმატის დირექტორიცაა, და რომ 2018 წლის აგვისტოს შემდეგ იგი ამ კომპანიის 100%-ს ფლობს. მათი თქმით, ცქიტიშვილს, არ უხსენებია ისიც, რომ 2018 წლის მარტამდე შპს თბილისის კომერციული ქონების 75%-ს თავად ფლობდა, რომელიც ქმარს აჩუქა, თუმცა დეკლარირების ვალდებულება მაინც არსებობდა.

ფოტო: TI

კვლევის მიხედვით, ეკატერინე ტიკარაძეს 2019 წლის აგვისტოს დეკლარაციაში არ უხსენებია, რომ მისი ქმარი ბიძინა კაკაბაძე შპს სადას დირექტორია.

ფოტო: TI

რაც შეეხება ლევან დავითაშვილს, ორგანიზაციის განცხადებით, მან 2019 წლის დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ 2018 წლის განმავლობაში ფლობდა წილებს 4
კომპანიაში, რომლებიც 2019 წლის იანვარში (უსასყიდლოდ) დათმო. გარდა ამისა, მათი თქმით, მინისტრმა დეკლარაციაში არ ახსენა, რომ მისი მეუღლე თეა ფარქოსაძე შპს Intermanagement-ის დირექტორიცაა.

ფოტო: TI

ორგანიზაციის განცხადებით, საქართველოს მინისტრებისა და მინისტრის მოადგილეების თითქმის ნახევარს, 64-დან 29-ს, უდასტურდება კომერციული ინტერესი, აქედან 22-ს კი ამა თუ იმ ფორმით, დარღვეული აქვს კანონის მოთხოვნები, რომლებიც უკავშირდება კომერციული ინტერესის გამჟღავნებას და ინტერესთა შეუთავსებლობის თავიდან აცილებას.

ორგანიზაცია განმარტავს, რომ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებით გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს თანამდებობის პირებს, მაგალითად: მათ შეუძლიათ ფლობდნენ წილს რომელიმე კომპანიაში, თუმცა ამ წილის მართვის უფლება დროებით სხვა პირს უნდა გადასცენ; ასევე, თანამდებობაზე ყოფნის დროს მათ ნებისმიერი კომპანიის ხელმძღვანელის პოზიციის დაკავება ეკრძალებათ. ამ შეზღუდვების მიზანია ინტერესთა შეუთავსებლობის შემთხვევების პრევენცია.

მათივე განმარტებით, შეზღუდვების ნაწილი ვრცელდება თანამდებობის პირის ოჯახის წევრებზეც, მაგალითად: თანამდებობის პირს ან მის ოჯახის წევრს უფლება არ აქვს ფლობდეს წილს საწარმოში, რომლის საქმიანობაც ამ თანამდებობის პირის ან მისი სამსახურის კონტროლს ექვემდებარება. ამ შეზღუდვის მიზანია გამოირიცხოს ინტერესთა შეუთავსებლობა, როდესაც თანამდებობის პირს შეუძლია გამოიყენოს მისი უფლებამოსილება, საკუთარი ან ოჯახის კომპანიის უპირატეს მდგომარეობაში ჩასაყენებლად.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო მიმართავს საჯარო სამსახურის ბიუროს, შეისწავლოს ამ კვლევაში გამოვლენილი დარღვევები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.