ვითიბი ბანკი ჯორჯიამ და ფრანკო — გერმანულმა საერთაშორისო ჯგუფმა ODDO BHF-მა სავაჭრო ოპერაციების ფინანსირების მიმართულებით ურთიერთთანამშრომლობა დაიწყეს. ვაჭრობის ფინანსირებისათვის გამოყოფილი ხაზის ფარგლებში ბანკი თავის მომსახურებაში არსებული კომპანიების საექსპორტო და საიმპორტო სავაჭრო ოპერაციებს დააფინანსებს.

ვითიბი ბანკი ჯორჯიას კორპორატიული ბიზნესის დირექტორმა, ვლადიმერ რობაქიძემ, განაცხადა:

"ODDO BHF - თან აღნიშნული თანამშრომლობის დაწყება ძალზედ მნიშვნელოვანი, თანმიმდევრული, მუშაობის შედეგია. მოხარულები ვართ, რომ უმსხვილეს საერთაშორისო ფინანსურ ჯგუფთან ერთად ხელს ვუწყობთ ქართული კომპანიების სავაჭრო საქმიანობის გაძლიერებას, კომპანიების წარმოდგენას საერთაშორისო ბაზრებზე და ჩვენი ბანკის პოზიციების გამყარებას აღნიშნული ოპერაციების მიმართულებით. თანამშრომლობის დაწყება 150 წლიანი ისტორიის მქონე ევროპულ ფინანსურ ინსტიტუტთან ხაზს უსვამს ვითიბი ბანკი ჯორჯიას მაღალ სანდოობას და დიდ გამოცდილებას სავაჭრო ოპერციების დაფინანსების მიმართულებით".

ODDO BHF - ფრანკო - გერმანული საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფია, რომელიც მომსახურების სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს: კორპორაციები და კაპიტალის ბაზრები, კერძო კაპიტალის მართვა და აქტივების მართვა. საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის მიმართულებით კი იგი ფარავს მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში არსებულ ბენეფიციარებს.