სახელმწიფო 2019 წლის რთველის სუბსიდირებაში 85 მილიონი ლარს დახარჯავას გეგმავს. ამ თანხით ყურძნის შესყიდვა, გადამუშავება, დასაწყობება და შენახვა იგეგმება. გასულ წელთან შედარებით თანხა 52 მილიონით არის გაზრდილი.

"ღონისძიების მიზანი და სახელმწიფო ინტერესი არის მევენახეთა მხარდასაჭერად შესაბამისი ზომების გატარება, რადგან ბაზარზე სრულად იქნეს რეალიზებული ყურძნის მოსავალი", — აღნიშნავს სახელმწიფო კომპანია საკურა, რომელსაც ყურძნის შეძენა დაევალა.

გასულ წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ "ეს იქნება ბოლო 10 წლის მანძილზე პირველი რთველი, როდესაც სახელწიფო სრულად გამოდის ყურძნის სუბსიდირების რეჟიმიდან".

ფოტო: ფოტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდიდან

"გვაქვს საკმაოდ დიდი მოსავალი, რომელიც ყოველ წელს არის მზარდი. შესაბამისად, იზრდება გამოწვევები სახელმწიფოსთვის და იზრდება გამოწვევები ჩვენი სამინისტროსთვის იმის გამო, რომ რთველი მაქსიმალურად ორგანიზებულად ჩატარდეს ისე, როგორც წინა წლებში ტარდებოდა. სწორედ ამიტომ, სახელმწიფომ თავისი სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილში სახელმწიფომ წელს გააკეთა გარკვეული ინტერვენციები იმისთვის, რომ ბაზარზე სიტუაცია დააბალანსოს, მევენახეების ინტერესები იყოს დაცული და მათ ჩაბარების პრობლემა არ შეექმნათ", — განაცხადა წელს, 19 სექტემბერს ლევან დავითაშვილმა.