სახელმწიფო შესყიდვების დროს უკანონო ქმედებებისთვის პროკურატურამ სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებლობაში 6 პირი მისცა.

პროკურატურის ინფორმაციით, 2015 წლის მანძილზე ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გამარტივებული შესყიდვის ფორმით, 523 403 ლარის საერთო ღირებულების რამდენიმე ხელშეკრულება გააფორმა სხვადასხვა სამუშაოს შესყიდვის თაობაზე. გამოძიების განცხადებით, სამუშაოების შემსრულებელი შპს ვანის საგზაო დირექტორი და ოთხი ინდმეწარმე ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, თაღლითობის გზით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხებს.

უწყების განმარტებით, ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გულგრილად მოეკიდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ზემოაღნიშნულ პირებთან ანგარიშსწორება მოახდინა მთავრობის დადგენილების უგულებელყოფით. პროკურატურის თქმით, ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიადგა ზიანი 46 875 ლარის ოდენობით.

ინდმეწარმეებს წარედგინათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით, მესამე ნაწილის "ა" ქვეპუნქტებითა და 210-ე მუხლის პირველი ნაწილით. შპს ვანის საგზაოს დირექტორს ბრალი წარედგინა 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის "ა" და "ბ" ქვეპუნქტებით, ასევე 210-ე მუხლის პირველი ნაწილით.

რაც შეეხება ყოფილ საჯარო მოხელეს, მის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის პირველი ნაწილით.