კამპანია ეს შენ გეხება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს, საიდანაც ირკვევა, რომ გამოკითხული 2032 ადამიანიდან 64% მობილურზე საუბრის დროს მეგობარს პირად საუბარს არ გაუზიარებდა, 69% კი ანალოგიური საუბრის დროს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ არაფერს იტყოდა.

კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 63% მიაჩნია, რომ სამართალდამცავი ან ხელისუფლების სხვა ორგანოები უკანონო მოსმენებს ახორციელებენ, 16%-ს კი ჰგონია, რომ მის ელექტრონულ ფოსტასა და სოციალური ქსელებს შესაბამისი ორგანოები უკანონოდ უთვალთვალებენ.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, გამოკითხული მოსახლეობის 36%-ს მიაჩნია, რომ შესაბამისი ორგანოები მოსახლეობას ფარულად უსმენდნენ, როგორც 2012 წლის არჩვენებამდე, ისე მის შემდგომაც.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრებმა (CRRC) აღნიშნული კვლევა 16-28 მარტს ჩაატარეს. CRRC-იმ სულ 2032 მოქალაქე გამოკითხა.