საქსტატის ინფორმაციით, 2019 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 826,8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. მათი თქმით, ეს მაჩვენებელი წინა წლისას 1,2%-ით აღემატება.

საქსტატში განმარტავენ, რომ ამ თანხიდან ექსპორტი 238,8 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (7.2%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 588 მლნ. აშშ დოლარს (1.1%-ით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარში 349,2 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 42,2% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, ამავე პერიოდში ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 158,9 მლნ. აშშ დოლარი იყო, რაც 4,4 პროცენტით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე.

ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს 2017-2019 წლებში ექსპორტ-იმპორტის ყოველთვიურ
დინამიკას აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ასევე მათ პროცენტულ ცვლილებას წინა წლის შესაბამის
თვესთან შედარებით.

ფოტო: საქსტატი