სამეურვეო საბჭოს 25 დეკემბრის სხდომაზე ერთხმად დაამტკიცეს მომავალი წლიდან ყოველთვიური ჰონორარების გაზრდის საკითხიც. ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა.

მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, 2019 წელს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის ყოველთვიური ჰონორარი 6 500 ლარი იქნება, თავმჯდომარის მოადგილის – 4 800 ლარი, სამეურვეო საბჭოს წევრის – 4 200 ლარი.

ამ გადაწყვეტილებამდე, სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის ყოველთვიური ანაზღაურება 5 800 ლარი იყო, საბჭოს წევრის – 3 800 ლარი.

"საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები საკუთარ ანაზღაურებას პერიოდულად იზრდიან. მაგალითად, 2017 წლის პირველ დეკემბრამდე სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის ყოველთვიური ანაზღაურება 5 000 ლარი იყო, წევრის – 3 200", — წერს პირველი არხი.

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარისა და წევრების განმარტებით, მათი ყოველთვიური ანაზღაურების ზრდა კანონით არის განსაზღვრული, რადგან სამეურვეო საბჭოს ბიუჯეტი ტელევიზიის მთლიანი ბიუჯეტის 1,5 პროცენტს შეადგენს. ამ თანხიდან კი ერთი პროცენტი სამეურვეო საბჭოს ჰონორარებისთვის არის განსაზღვრული. როდესაც ტელევიზიის ბიუჯეტი იზრდება, იზრდება სამეურვეო საბჭოს დაფინანსებაც. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე ტელევიზიის 2019 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა.

ამავე სხდომაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით, სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის განსაზღვრული თანხა, წლის ბოლოსთვის დარჩენილი 27 263 ლარი, რვა მეურვეზე ერთჯერადად გადანაწილდება, რაც თითოეულზე 3 407 ლარს შეადგენს.