საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 2019 წლის პროექტის მიხედვით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დაფინანსება წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 1 653 600 ლარით გაიზრდება და 16 170 800 ლარი გახდება.

დაფინანსების ზრდასთან ერთად გაიზრდება მომუშავეთა რიცხვი და შრომის ანაზღაურებაც. კონკრეტულად, 2018 წელთან შედარებით 728 100 ლარით გაიზრდება წლიური შრომითი ანაზღაურება.

2019 წელი საარჩევნო პერიოდი არ არის და აუდიტის სამსახურისთვის დაფინანსების ზრდა კითხვებს აჩენს. განმარტებისთვის On.ge აუდიტის პრესსამსახურს დაუკავშირდა, სადაც განგვიცხადეს, რომ თანხების ზრდა ტექნიკურ გადაიარაღებას, აიტი უსაფრთხოების გაძლიერებასა და აუდიტის სამსახურის თანამშრომლების გადამზადებაზე დაიხარჯება.

საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შეიმუშავა და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. საპარლამენტო კომიტეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს დარგების მიხედვით განიხილავენ. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, ბიუჯეტის პროექტი რამდენჯერმე გადამუშავდება, საბოლოოდ კი, პარლამენტი დოკუმენტს დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს. 2018 წელთან შედარებით 2019 წელს საქართველოს ბიუჯეტი 12 729 700 000 ლარით განისაზღვრა, რაც 270 200 000 ლარით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.