დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლებისთვის საინფორმაციო კამპანიას გეგმავს. უწყებას ამ მომსახურებისთვის ტენდერი აქვს გამოცხადებული, რომელის სავარაუდო ღირებულება 378 ათასი ლარია.

საგანმანათლებლო კამპანიის მიზანია:

  • საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების კამპანიით, თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების ხელშეწყობად გარემოს შექმნა;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის, კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებსა და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორზე;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის დანერგვის მხარდასაჭერად.

ამავე თემაზე: