ხაშურის და ხულოს საკრებულოების დადგენილებებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მეტროპოლიტენის სადგურებსა და აეროპორტებში დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება და ტარიფებია განსაზღვრული. აღნიშნულის შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია Reginfo-მ მოიპოვა.

ხულოს საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის დადგენილებით, ვაგზლები, რკინიგზის, საავტომობილო და მეტროპოლიტენის სადგურები, მათ შორის აეროპორტები, ვალდებული არიან 1მ3 ნარჩენზე წელიწადში 6 ლარი გადაიხადონ.

მსგავსი შინაარსის ცხრილია მოცემული 2015 წლის 2 თებერვლის ხაშურის საკრებულოს დადგენილებაში, სადაც იმავე ობიექტებისთვის დასუფთავების მოსაკრებლი 1 მ3 ფართობზე თვეში 4 თეთრია.

ხაშურის და ხულოს საკრებულოების დადგენილებები, სავარაუდოდ, თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის დადგენილებიდან შაბლონურად არის გადატანილი.

2016 წლის 5 დეკემბერს, ახმეტის საკრებულომ მიიღო დადგენილება, რომლითაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესი დაამტკიცა, მათ შორის ახმეტის ტერიტორიაზე მეტროპოლიტენის სადგურებისა და გადასაჯდომი კვანძებისათვის სახელწოდების მინიჭების წესები, მაშინ როდესაც საქართველოში მეტროპოლიტენი მხოლოდ თბილისშია. ამის შესახებ ინფორმაცია ასევე Reginfo-მ მოიპოვა.