საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და პრემიერის ვანო მერაბიშვილის ყოფილი ადვოკატი ოთო კახიძე აცხადებს, რომ მიმდინარე წლის ნოემბერში დადგება ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლების საკითხი.

"ვანოს მისჯილი აქვს თავისუფლების აღკვეთა 6 წელი და 9 თვის ვადით. მას სასჯელის მოხდა აეთვლება 2013 წლის 20 მაისიდან. კანონით მძიმე დანაშაულისათვის პირობით ვადამდე გათავისუფლება პატიმარს ეხება სასჯელის ორი მესამედის, ანუ 4 წლისა და 6 თვის გასვლის შემდეგ".

კახიძის განმარტებით, თუკი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მერაბიშვილი გაიმარჯვებს, სახელმწიფოს აპლიკანტის გათავისუფლება მოეთხოვება.

სტრასბურგის საქმე ეხება ევროკონვენციის მე-18 მუხლს, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან არასამართლებრივი, პოლიტიკური ნიშნით პატიმრობას.

საქართველოს მთავრობამ გასულ წელს გაასაჩივრა გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატაში, შედეგი კი ჯერ ცნობილი არ არის.

"სტრასბურგში მორიგი მარცხის შემთხვევაში ხელისუფლებამ უნდა მოძებნოს ყველაზე მისაღები გზა აპლიკანტის გასათავისუფლებლად. პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმი შესაძლოა სწორედ ამ მიზნით გამოიყენონ. თან სახეს შეინარჩუნებენ - პოლიტიკურ დევნის აღიარების ნაცვლად იტყვიან - მერაბიშვილმა სასჯელის 2/3 მოიხადა და კანონით ეხებოდა გათავისუფლებაო", - განმარტავს ოთო კახიძე და ამატებს, რომ თუკი ვანო მერაბიშვილს სტრასბურგამდე გაათავისუფლბენ, ამით ხელისუფლება უხერხულ პრობლემებს აირიდებს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტთან.

დღეს, პირველ ნოემბერს, ვანო მერაბიშვილის ამჟამინდელმა ადვოკატმა თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ შეტყობინება უკვე გადასცეს და განუმარტეს, რომ მას გათავისუფლების მექანიზმით სარგებლობის უფლება აქვს.

მოგვიანებით, სასჯელარღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში განმარტეს, რომ ადგილობრივი საბჭო საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის, ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლების საკითხს ამ ეტაპზე ვერ განიხილავს.

"მსჯავრდებულ ივანე მერაბიშვილს დღეის მდგომარეობით, არ აქვს მოხდილი სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის კანონით განსაზღვრული ვადა", - აღნიშნავენ სასჯელაღსრულების სამინისტროში.