მედიის განვითარების ფონდის კვლევის მიხედვით, 2017 წელსაც, წინა წლების მსგავსად, საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა გააგრძელეს ხელშეკრულების გაფორმება იმ მედიასაშუალებებთან, რომელებიც სიძულვილის ენას ავრცელებდნენ, ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებენ ან ღიად პრორუსულ გამოცემები არიან.

მედიასაშუალებების ჩამონათვალი და გაფორმებული ხელშეკრულებების ღირებულება

ფოტო: ფოტო კვლევიდან / MDF

მედიის განვითარების ფონი საქართველოს ხელისუფლებას ევროპის საბჭოს რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის კომისიის მეხუთე ციკლის ანგარიშს ახსენებს, სადაც რეკომენდაციის სახით წერია მსგავსი ხელშეკრულებების გადახედვის შესახებ.