მოკლედ: საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს ინფორმაციით, სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე და თავმჯდომარე ლევან ნუცუბიძე, 2024 წლის თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში უძრავ ქონებას არ უთითებს.

  • ნუცუბიძე 2020 წლიდან უვადო მოსამართლეა.

დეტალები: TI-ის ინფორმაციით, ლევან ნუცუბიძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული ოთხი უძრავი ქონება.

  • 57.55 კვ.მ ბინა ქუთაისში, აღმაშენებლის გამზირზე;
  • 2500 კვ.მ მიწის ნაკვეთი წყალტუბოს რაიონის სოფელ ფარცხანაყანებში, მასზე არსებული საცხოვრებელი სახლით (თანამესაკუთრე);
  • 4000 კვ.მ მიწის ნაკვეთი წყალტუბოს რაიონის სოფელ ფარცხანაყანებში (თანამესაკუთრე);
  • 1557 კვ.მ მიწის ნაკვეთი წყალტუბოს რაიონის სოფელ გუმბრაში.

TI აღნიშნავს, რომ ლევან ნუცუბიძემ უძრავი ქონებები არც 2022 და 2023 წლის დეკლარაციებში მიუთითა.

ასევე, ნუცუბიძემ დეკლარაციაში არ ასახა ინფორმაცია დედის, ციცინო ნუცუბიძის ეკონომიური საქმიანობის შესახებ და არ გაასაჯაროვა დედის უძრავი ქონებები.

  • 640 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი წყალტუბოს რაიონის სოფელ ფარცხანაყანებში;
  • 3600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი წყალტუბოს რაიონის სოფელ ფარცხანაყანებში.

ბოლო ხაზი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო მიმართავს ანტიკორუფციულ ბიუროს, შეისწავლოს ლევან ნუცუბიძის დეკლარაციაში გამოვლენილი დარღვევა და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.

  • "ევროკომისიის რეკომენდაციის თანახმად, ლევან ნუცუბიძე, როგორც სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე, კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმს უნდა დაექვემდებაროს", — წერს TI.