მართლმსაჯულება სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმაა, რაც ნიშნავს კანონით დაცული სიკეთის დარღვევის ფაქტის სასამართლო წესით დადგენას და სამართალდამრღვევთა მიმართ გადაწყვეტილების მიღებას.

თქვენ უკვე იცით, როგორ მუშაობს და რატომ გვჭირდება სამართლიანი სასამართლო, რა უფლებები აქვს მოსამართლეს, ნაფიც მსაჯულებს, პროკურორს. გაიგეთ ისიც, რა კავშირშია სასამართლო სისტემა ევროინტეგრაციასთან, არჩევნებთან, სოციალურ პრობლემებთან, ადამიანის უფლებებთან.

ამ ქვიზში კი ყველაფერს ერთად მოვუყარეთ თავი და გვინდა, თქვენი ცოდნა და მეხსიერება შევამოწმოთ.

ტესტი: როგორ იცნობ ქართულ მართლმსაჯულების სისტემას

ტესტის დაწყება

1 / 8 მარტივით დავიწყოთ, ვინ იღებს სასამართლოში გადაწყვეტილებას?

On.ge

2 / 8 კანონის მიხედვით, ძირითადად რომელი 2 კრიტერიუმის საფუძველზე შეირჩევა მოსამართლეობის კანდიდატი?

On.ge

3 / 8 ვინ ადგენს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესს?

On.ge

4 / 8 სასამართლოსთვის რისი გარანტი უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო?

On.ge

5 / 8 ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ ეკუთვნის საერთო სასამართლოების სისტემას?

On.ge

6 / 8 ვინ ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს?

On.ge

7 / 8 ვის გამოაქვს ვერდიქტი?

On.ge

8 / 8 რომელია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი?

On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.

თუ მსგავსი სიახლეები გაინტერესებს, შემოგვიერთდი ჯგუფში: რა ხდება სასამართლოში. აქ განვიხილავთ ყველაფერს, რაც საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ უნდა იცოდე და ხელს ვუწყობთ დისკუსიის წამოწყებას სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენების შესახებ.