დაზარალებულის სტატუსი შეიძლება, მიენიჭოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი მიადგა. სასამართლოში პროცესში ის მხარეს არ წარმოადგენს და შესაბამისად, კანონის მიხედვით მისი უფლებები შეზღუდულია.

ამ ქვიზით გაიგებთ, რისი უფლება აქვს დაზარალებულს და რამდენად ფლობ ამის შესახებ ინფორმაციას.

ტესტი: იცი თუ არა რისი უფლება აქვს დაზარალებულს

ტესტის დაწყება

1 / 8 ჩამოთვლილთაგან ვინ არის უფლებამოსილი პირი დაზარალებულად ცნოს?

On.ge/ნატალია ავალიანი

2 / 8 სასამართლოში ჩვენების მიცემისას ვისი სტატუსით სარგებლობს დაზარალებული?

On.ge/ნატალია ავალიანი

3 / 8 იმ შემთხვევაში თუ დანაშაულის საქმეში დაზარალებული დაიღუპა, ვის ენიჭება მისი უფლებები?

On.ge/ნატალია ავალიანი

4 / 8 რისი უფლება აქვს დაზარალებულს?

On.ge/ნატალია ავალიანი

5 / 8 კანონის მიხედვით, როდის აქვს დაზარალებულს უფლება გაეცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალებს?

On.ge/ნატალია ავალიანი

6 / 8 რა ტიპის დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება ჩაერთოს საქმეში დაზარალებულის კოორდინატორი

განმარტება: კოორდინატორია პირი, რომელიც უზრუნველყოფს მოწმის/დაზარალებულის მხარდაჭერას სამართალწარმოების პროცესში

On.ge/ნატალია ავალიანი

7 / 8 რისი უფლება აქვს დაზარალებულს პროკურორის დადგენილებასთან დაკავშირებით, როდესაც ის გამოძიების/სისხლის სამართლის დევნის შეწყვეტას ეხება?

On.ge/ნატალია ავალიანი

8 / 8 თუ სასამართლო სხდომა ნაწილობრივ ან სრულად დახურულია, აქვს თუ არა დაზარალებულს დასწრების უფლება?

On.ge/ნატალია ავალიანი

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.

თუ მსგავსი სიახლეები გაინტერესებს, შემოგვიერთდი ჯგუფში: რა ხდება სასამართლოში. აქ განვიხილავთ ყველაფერს, რაც საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ უნდა იცოდე და ხელს ვუწყობთ დისკუსიის წამოწყებას სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენების შესახებ.