რა ხდება: საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომლითაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების წესი იცვლება.

  • უქმდება დაფინანსების მოქმედი მოდელი, რომელიც დაფინანსების ოდენობას ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან (მშპ) აკავშირებს და ადგენს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი წინა წლის მშპ-ს არანაკლებ 0,14% უნდა იყოს.
  • კანონპროექტის თანახმად, მაუწყებელი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს.
  • მაუწყებლის ბიუჯეტის ოდენობა არ უნდა იყოს წინა წელთან შედარებით ნაკლები, თუკი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ამას არ დათანხმდება.

მედიაკოალიცია მედიის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების გაერთიანებაა.

ისინი მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებები

  • შეარყევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსური დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო გარანტიებს,
  • დაასუსტებს მის მიმართ საზოგადოების ნდობას და გაზრდის ხელისუფლების შესაძლებლობას მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოსახდენად.
  • "აღნიშნული ცვლილება კლავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის პერსპექტივას. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციაში (1878 (2009) ცალსახად აღნიშნულია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლები უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები მთავრობისგან და შეეძლოთ ფუნქციონირება პოლიტიკური ჩარევის გარეშე. შესაბამისად, ასამბლეა ხაზს უსვამს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლების დაფინანსების მოდელი მოთხოვნილ დამოუკიდებლობას უნდა ასახავდეს", — წერია განცხადებაში.

სტრიქონებს შორის: საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ თქვა, რომ ეს, მაუწყებლის დამოუკიდებლობის საფრთხეს ქმნის. თუმცა, მათ საზოგადოებისთვის არ შეუთავაზებიათ საინფორმაციო დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ რისკებზე დისკუსია მაშინ, როდესაც არხიდან წასული "მთავარი კვირის" ჟურნალისტებმა პოლიტიკურ ზეწოლაზე და ტელევიზიაში არსებულ "შავ სიებზე" ისაუბრეს.

ბოლო ხაზი: კანონი, დამტკიცების შემთხვევაში ამოქმედდება 2024 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს და მთავრობამ "საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტში ცვლილებებით გათვალისწინებული დებულებების ასახვა უნდა უზრუნველყოს.

მეტი: საკანონმდებლო ინიციატორების პოზიცია