მოკლედ: 5 მილიონი ლარის ჯამური ღირებულების საჩუქარი მიიღო 49 მოსამართლემ ან მისმა ოჯახის წევრმა, 2020-23 წლებში. შესაბამის კვლევას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აქვეყნებს.

დეტალები: მშობლებისგან ძვირადღირებული საჩუქრები მიიღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა:

 • ალექსანდრე წულაძემ — 200 000 დოლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთი
 • გიორგი მიქაუტაძემ — ფულადი თანხა, 100 000 დოლარი.

გიორგი მიქაუტაძეს სასამართლო კლანის წევრად მოიხსენიებენ. მას უკავშირდება ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნა, უკონკურსოდ დაწინაურება, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ე.წ. 10-კაციანი სიის ფორმირება.

 • მიხეილ ჩინჩალაძის ოჯახს, მეუღლის დედამ უცხოეთიდან გამოუგზავნა 68.8 ათასი დოლარი და 2.3 ათასი ლარი 2020-22 წლებში.

მიხეილ ჩინჩალაძე არის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე. სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში ჩართულობის გამო.

 • ოჯახის წევრისგან 19.6 ათასი ევრო მიიღო ევა გოცირიძემ, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრმა.

ევა გოცირიძე ერთ-ერთია იმ მოსამართლეთაგან, ვინც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის დამრღვევად ცნო.

ინფოგრაფიკა: მოსამართლეების და მათი ოჯახის წევრების მიერ მიღებული ყველაზე ძვირადღირებული საჩუქრები

ფოტო: IDFI

მონაცემებში: 2020-2022 წლებში,

 • 3 მილიონი ლარის ღირებულების საჩუქარი მიღებული აქვს უშუალოდ დეკლარანტ მოსამართლეებს, ხოლო 2 მილიონი ლარის საჩუქარი — მათი ოჯახის რომელიმე წევრს;
 • მოსამართლეებმა საჩუქრების 91% (4.5 მლნ. ლარი) მიიღეს ოჯახის წევრებისგან/ახლო ნათესავებისგან, 8% (430 ათასი ლარი) ისეთი ნათესავებისგან რომელთაგან საჩუქრის მიღება შეზღუდულია კანონმდებლობით, ხოლო 1% (33.4 ათასი ლარი) სხვა წყაროდან;
 • მოსამართლეებს 2.3 მილიონი ლარის ღირებულის საჩუქარი მიღებული აქვთ ფულადი ფორმით, 2.6 მილიონი ლარის საჩუქარი - უძრავი ქონების სახით, ხოლო დანარჩენი 129.5 ათასი ლარის ღირებულების საჩუქრები ავტომობილების ან სხვადასხვა ფასიანი ნივთების სახით;
 • საჩუქრების სავარაუდოდ კანონის დარღვევით მიღების 7 შემთხვევა გამოვლინდა;
 • "მოსამართლეების ცალკეული დეკლარაციები, არ იძლევა ზუსტ ინფორმაციას,
  საჩუქრის მიმღებსა და გამცემს შორის კავშირის შესახებ", — წერს IDFI.