პაშა ბანკ საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებაა. გადაწყვეტილება ძალაშია 2023 წლის 12 სექტემბრიდან.

სს პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭო დატოვეს — სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ჯალალ გასიმოვმა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა, ფარიდ მამედოვმა.

სს პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრები არიან — სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე როვშან ალავერდიევია, კამალა ნურიევა კი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია.


პაშა ბანკი ბაქოში სათავო ოფისის მქონე ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. პაშა ბანკი მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებს სთავაზობს კორპორაციულ და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას.

პაშა ბანკი არის პაშა ჯგუფის ნაწილი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს აზერბაიჯანის წამყვან საინვესტიციო ჰოლდინგს და ფლობს აქტივებს ისეთ სფეროებში, როგორიც არის დაზღვევა, კორპორაციული და საცალო საბანკო საქმიანობა, ქონების მართვა, მშენებლობა და ტურიზმი. ჰოლდინგის კაპიტალი 2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობის აღემატება 3 მილიარდ ევროს.

პაშა ბანკმა საქართველოში ფუნქციონირება 2013 წლის თებერვალში დაიწყო. მისი სააქციო კაპიტალი 103 მილიონ ლარს შეადგენს.