თბილისის საქალაქო სასამართლომ ფარული ჩანაწერების საქმეზე ხუთი პირი დამნაშავედ, ერთი პირი კი უდანაშაულოდ სცნო. გადაწყვეტილება სასამართლომ რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა.

სასამართლომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფის საქმე, ძალოვანი უწყების ყოფილი თანამშრომლების მიმართ, სასამართლომ დახურულ სხდომებზე განიხილა. მათ ბრალად ედებოდათ მოხელის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რამაც ფიზიკური პირის უფლების, საზოგადოების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ჩადენილი დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით.

ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გამოყენებით, ბრალდებულების პატიმრობის ვადად განისაზღვრა: ირაკლი ყ.-სა და რევაზ შ.-ს 4 წლით, ვასილ ლ.-ს 4 წლითა და 6 თვით, ხოლო ძებნაში მყოფ დიმიტრი თ.-სა და გივი კ.-ს 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთით.

სასამართლომ მიიჩნია, რომ მეექვსე ბრალდებულის მიმართ საკმარის მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ იყო წარდგენილი, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებდა პირის ბრალეულობას.