საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სამდივნომ დასაშვებად ცნო კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორის, ბაია პატარაიას, განცხადება მაია ასათიანის წინააღმდეგ.

სადავო გადაცემა ტელეკომპანია რუსთავი2-ის ეთერში, 2017 წლის 15 ივნისს გავიდა. გადაცემა ეხებოდა ქალის ისტორიას, რომელიც თავს სექსმუშაკობით ირჩენს.

განმცხადებელი მიიჩნევს, რომ გადაცემა პროფილი მასტიგმატიზებელ დამოკიდებულებებს შეიცავს და ამიტომ ჟურნალისტის მხრიდან ადგილი აქვს ქარტიის მეშვიდე პრინციპის დარღვევას, რომლის თანახმად:

„ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით.“

ქარტიის საბჭო განცხადებას ღია სხდომაზე განიხილავს, სადაც დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.

"სექსმუშაკების სტიგმატიზება არასახარბიელო მდგომარეობაში აყენებს მათ იმ პირებთან შედარებით, ვინც სხვა გზით ირჩენენ თავს. სექსმუშაკები წარმოჩინდებიან, როგორც მორალური და რელიგიური ღირებულებების არმქონე პირები, რომლებსაც შრომა ეზარებათ და უფრო „მარტივად“ შოულობენ ფულს. მათ კიცხავენ და ადარებენ ძიძებს, მომვლელებს, პირებს ვინც მოწყალებას ითხოვს. სექსმუშაკები გადაცემაში წარმოჩნდნენ, როგორც საზოგადოების ყველაზე დაბალი კლასის წევრები. სექსმუშაკები ისედაც გარიყულნი არიან ყოველდღიური საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან მათი ასეთი დამცირება და გაკიცხვა კიდევ უფრო ზრდის მათი უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის საფრთხეს" - ეწერა საფარის საჩივარში.